€ 1.965 van € 5.000 opgehaald

 40%
67 donaties in 5 jaren

Tegen mijn veroordeling van medicinale cannabis

€ 1.965 van € 5.000 opgehaald
het verhaal

Hoi. 


Ik ben Dave en al 8 jaar ms patiënt.  Nu heb ik door de neuroloog een medicijn genaamd Sativex voorgeschreven gekregen dat cannabis bevat om mijn spasmen onder controle te houden . Het is de zogenaamde medicinale cannabis die door minister de Blok goedgekeurd is .


Een paar maanden geleden werd ik met de wagen tegengehouden door de politie, omdat ik een stoplicht stuk had . Daarbij vraagt die agent of ik alcohol of drugs gebruikt heb . Ik heb aan hem verklaard dat ik een medicijn gebruik waar sporen van cannabis in zitten . 


Hierop heeft hij me onderworpen aan een speekseltest, en deze was heel licht positief . Hierna hebben ze onmiddellijk mijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken , en een bloedproef laten ondergaan . Waar ook de sporen van de cannabis aangetroffen zijn .


Nu is dit al 5 keer voorgekomen op de politie rechtbank , waar ze me veroordeeld hebben tot een geldboete van 2000 euro . Want ik kan en mag niet aantonen dat ik een legaal medicijn gebruik waar cannabis in verwerkt zit . In de bijsluiter die ook wettelijk goedgekeurde is , staat dat ik met de auto mag rijden . Ook mijn neuroloog de apotheker en zelfs het kabinet van minister de blok bevestigd dit .


Er zijn ook tal van wetenschappelijke studies , die aantonen dat het rijgedrag niet aangetast wordt . 


In bijna alle Europese landen mag je perfect met de wagen rijden als je dit medicijn gebruikt . Ook ben ik er niet high of zo van , want er zit een stof in die dit onderdrukt . 


Nu ben ik in beroep gegaan tegen de uitspraak, maar ook in beroep willen ze mijn argumenten niet aannemen . Nu kan ik nog 1 keer in beroep gaan , en ben ik bezig om steun van ministers en het parlement te krijgen . Maar dit is een zware financiële strijd . En ik heb met mijn invalide uitkering geen financiële middelen te veel . Dus ik zou u al heel dankbaar zijn met de kleinste schenking .Zodat mijn vrouw en 2 kinderen niet nog meer moeten afzien , dan mijn zware ziekte al met ze doet .

https://www.tvl.be/nieuws/bilzerse-ms-patient-die-positief-testte-na-gebruik-medicinale-cannabis-start-crowdfunding-63459

Met vriendelijke groeten 

Dave Zwerts


Hi.

My name is Dave and I am patient for 8 years. Now I have been prescribed by the neurologist a medicine called Sativex that contains cannabis to control my spasms. It is the so-called medical cannabis that has been approved by Minister de Blok.

A few months ago I was stopped by the police because I had a traffic light. In addition, that agent asks whether I have used alcohol or drugs. I explained to him that I use a medicine that contains traces of cannabis.

On this he subjected me to a saliva test, and this was very slightly positive. After this they immediately withdrew my driver's license for 15 days, and have a blood test. Where the traces of the cannabis were found.

Now this has already happened 5 times in the police court, where they condemned me to a fine of 2000 euros. Because I can not and must not show that I use a legal medicine that contains cannabis. In the package leaflet that is also legally approved, it says that I can drive with the car. My neurologist, the pharmacist and even the cabinet of minister de blok, confirmed this.

There are also numerous scientific studies that show that the driving behavior is not affected.

In almost all European countries you can drive perfectly with the car if you use this medicine. I am also not high or so, because there is a substance that suppresses this.

Now I have appealed against the verdict, but also in appeal they do not want to accept my arguments. Now I can appeal one more time, and I am getting support from ministers and the parliament. But this is a heavy financial battle. And I do not have too many financial resources with my disabled benefit.

So I would be very grateful to you for the smallest donation. So that my wife and 2 children do not have to forgo anymore, than my heavy illness does with them.

https://www.tvl.be/nieuws/bilzerse-ms-patient-die-positief-testte-na-gebruik-medicinale-cannabis-start-crowdfunding-63459

With best regards

Dave Zwerts

Over de campagne
Beheerder:
Dave Zwerts
Gestart op:
5 August 2018
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie