€ 6.110 van € 70.000 opgehaald

 9%
300 donaties in 7 maanden

Toekomst met MS

€ 6.110 van € 70.000 opgehaald
het verhaal

Lieve allemaal.. 


Ik ben Nancy Hamaker - Roelofs, 44 jaar, getrouwd , een dochter van 19 en een zoon van 15.

Allereerst wil ik zeggen dat het mij zwaar valt om via deze weg te proberen geld in te zamelen voor evt een behandeling of voor aanpassingen met de tijd. Als je ziek bent kost alles geld in dit land.


In januari 2019 is er helaas RRMS bij mij geconstateerd. Ik ondervind hier dagelijks klachten van. De ene dag gaat het beter dan de andere.

Na een jaar weer naar school te zijn geweest voor de mbo 3 opleiding kraamverzorgende, heb ik nog een maand gewerkt met mijn diploma. Daarna sloeg de MS toe en in als een bom.

Heel mijn rechterkant is aangedaan. Mijn been, mijn arm/hand en mijn zicht. Ik ben gelukkig vanaf januari wel wat hersteld, maar ik had op meer herstel gehoopt, zodat ik misschien mijn werk weer kon hervatten. Helaas is dat niet het geval. 

Nu bestaat er een behandeling in het buitenland, die bij MS kan worden ingezet.  Hoe eerder je de behandeling ondergaat hoe beter. Meestal heb je dan nog het minst klachten die niet herstellen.


Het gaat om een stamcelbehandeling. Het benodigde bedrag is ook behoorlijk schokkend. Dit bedrag gaan wij nooit bijelkaar gespaard krijgen. Zeker niet nu ik ook in november mijn baan ben kwijt geraakt.

Ik heb gelukkig (hoop ik) nog even de tijd om geld in te zamelen . Dus doe ik een poging via crowdfunding. Alle beetjes helpen toch?!

Iedereen heel erg bedankt voor het lezen van mijn campagne en voor evt donaties.

Mocht je niet via crowdfunding willen doneren of vanuit het buitenland iets willen storten. Dan bij deze het speciaal geopende rekeningnummer

NL37RABO0335243029

Liefs Nancy 

------------------------------------------------

Dear All..My name is Nancy Hamaker - Roelofs, 44 years old, married, a 19 year old daughter and a 15 year old son.


First of all I want to say that it is difficult for me to try to raise money via this route for treatment or for adjustments over time. If you are sick everything costs money in this country.


In January 2019, RRMS was unfortunately detected. I experience complaints about this every day. One day it goes better than the other.


After having been back to school for a year for the mbo 3 maternity care course, I worked for another month with my diploma. Then the MS struck and hit like a bomb.


All my right side is touched. My leg, my arm / hand and my vision. Fortunately, I recovered somewhat from January, but I had hoped for more recovery so that I might be able to resume my work. Unfortunately that is not the case.


Now there is treatment abroad that can be used with MS. The sooner you undergo the treatment, the better. Usually you have the least complaints that do not recover.


This is a stem cell treatment. The amount required is also quite shocking. We will never get this amount saved. Certainly not now that I also lost my job in November.


Fortunately (I hope) I have some time to raise money. So I make an effort through crowdfunding. All bits help right ?!


Thank you all very much for reading my campaign and for any donations.

If you do not want to donate via crowdfunding or want to deposit something from abroad. Then with this the specially opened account number


NL37RABO0335243029


Love Nancy

Over de campagne
Beheerder:
Nancy Hamaker
Gestart op:
4 October 2019
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie