€ 3.660 van € 5.000 opgehaald

 74%
171 donaties in 1 jaar

Safe Haven Inu Rescue

€ 3.660 van € 5.000 opgehaald
het verhaal

*English text on the bottom*

Iedereen heeft weleens een wens of een droom waarvan je hoopt dat die uitkomt. Soms heb je geluk en soms heb je hulp nodig.

Mijn funding is niet voor mezelf, sterker nog het is niet eens voor een mens, het is voor de Japanse hondenrassen die in nood zitten.

Honden die vaak misbruikt worden in de broodfok en vaak worden aangekocht omdat mensen verliefd zijn op hun uiterlijk en na een aantal maanden zich toch verkeken hebben op de opvoeding en het karakter van deze rassen.

Wij hebben Safe Haven Inu Rescue opgericht omdat wij die honden in nood opvangen, weer opknappen en proberen te resocialiseren zodat we  op zoek kunnen gaan naar een blijvende mand. Andere honden die niet herplaats kunnen worden blijven bij ons. Daar wij klein zijn begonnen en eerlijk gezegt niet hadden verwacht dat er veel vraag zou zijn naar noodopvang hebben we inmiddels 4 shibas & 4 akitas zitten en dan nog de wekelijkse noodoproepen waar we nu nog niet veel mee kunnen doen en dat doet zeer. Ik ben me ervan bewust dat je niet de hele wereld kan helpen maar iedere hond die ik nee moet verkopen voelt als falen.  

Wij wonen landelijk en er is meer grond beschikbaar maar dat kost uiteraard geld, ook om alles klaar te krijgen zodat het geschikt is voor Shibas en Akitas...Wij hebben het idee om een rescuecenter op te zetten. Een shop waarin we honden accesoires verkopen en de winst daarvan in Safe Haven kunnen stoppen. Diverse speelweides erbij en een grote ruimte inrichten zodat we meer plekken kunnen creeren voor hen die het zo hard nodig hebben. 

Mensen zijn dan ook bij ons welkom om kennis te maken met de diverse japanse rassen, en kennis te maken met onze rescue honden. 

Daarbij willen we meer voorlichting geven over broodfok door middel van lezingen, workshops over het japanse ras, flyeren etc.

Veel plannen kosten helaas ook veel geld . En vergeet daarbij ook niet de medische kosten die soms per maand oplopen tot zo’n 800 euro !

Wij zijn met iedere euro die binnenkomt al blij, en iedereen kan vrij inzage krijgen in wat er wordt aangeschaft om ons Rescue project tot een succes te laten worden.

Bedankt namens,

Aloha, Kimiko, Qai, Kitsune, Kuma, Okami , Ryo en Waikiki


*Everyone has a wish or a dream that you hope will come true.  Sometimes you are lucky and sometimes you need help.

My funding is not for myself, in fact it is not even for a person, it is for the Japanese dog breeds in need.

Dogs that are often abused in puppymills and are often purchased because people are in love with their appearance and after a few months have misjudged the upbringing and character of these breeds.

We have established Safe Haven Inu Rescue because we take care of those dogs in need, We help them to become happy dogs again and try to re-socialize so that we can look for a permanent new home. Other dogs that cannot be replaced stay with us. Since we started out small and honestly did not expect that there would be much demand for emergency shelter, we now have 4 shibas & 2 akitas and 3 emergency calls that we cannot do much with now and that hurts. I am aware that you cannot help the whole world but every dog ​​that I have to decline feels like failure.

We live in the country side and there is more land available ... so we had the idea of ​​setting up a rescue center that includes a shop in which we sell dog accessories and can put the profit in Safe Haven. Various play areas and a large space so that we can create more places for those dogs who need it so badly.

People are also welcome to come and meet the various Japanese breeds and to get to know our rescue dogs.

In addition, we want to provide more information about puppymill breeding through lectures, workshops about the Japanese breed, flyers etc.

Many plans unfortunately also cost a lot of money!

We are happy with every euro or penny that comes in, and everyone can freely see what is being purchased to make our Rescue project a success.

Lots of love from all of us

and a special thank you from

Aloha, Kimiko, Qai, Kitsune, Kuma, Okami, Ryo & Waikiki

Over de campagne
Beheerder:
Jennifer Arends
Gestart op:
10 May 2019
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie