€ 389 van € 200.000 opgehaald

 1%
18 donaties in 3 maanden

Gun ieder kind een veilig T(E)HUIS, help ons helpen!

€ 389 van € 200.000 opgehaald
het verhaal

Samen moet het kunnen 

Oprichter en Erevoorzitter van stichting EL’Jakim Evangelist E. E. H. Hongerbron (nu zaliger) heeft namens Stichting El'Jakim 25 hectare grond aangekocht om een (op termijn zelfvoorzienend) kindertehuis te bouwen. Door de problematiek rondom armoede en onze confrontatie met kinderprostitutie in Suriname hebben wij, stichting El’jakim te Rotterdam besloten om de helpende hand te bieden.

Wie de behoeftige verdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem. Spreuken 14:31

Achtergrondinformatie van het probleem

De meest voorkomen problemen zijn: Misleiding om in de prostitutie te gaan werken. Door armoede kunnen kinderen het idee hebben dat er geen andere mogelijkheid is dan prostitutie om in hun bestaan te voorzien. Kinderen uit arme gezinnen kunnen ook tegen hun wil en in onwetendheid aangezet worden tot prostitutie door hun eigen familie. Door naïviteit prostitutie zien als de ideale oplossing bij uitstek voor hun probleem. Kinderen die worden verkocht, misleid of worden overgehaald om in de prostitutie te gaan werken zijn te jong om volledig te begrijpen of in te kunnen schatten wat prostitutie precies inhoudt. Gebrek aan kennis en onderwijs Evenals in de rest van de wereld krijgen niet alle kinderen de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Het gevolg is, dat zij zich niet weerbaar kunnen opstellen om uitbuiting tegen te gaan.

Visie project Rachab

Onze hulp is als het ware simpel, we geven een hengel, om te leren vissen. Ze helpen zichzelf bewust te ontplooien.

Doelstelling project Rachab

Het doel van dit project is om de kinderen uit de sfeer van de prostitutie te halen door: Het bieden van adequate opvang met het accent op educatie, vorming, emancipatie, participatie en evangelisatie. Het bieden van een dusdanige omgeving die veiligheid, grenzen, regels en geborgenheid omvat. Het bieden van educatie, informatie en voorlichting om zelfredzaamheid te bevorderen.

Doelgroep

De op te nemen meisjes zullen variëren tussen de 8 en 21 jaar. (Maar een moeder in nood zal ook niet buitengesloten worden) Concrete schets Project Buiten de hoofdstad hopen we een opvanghuis te bouwen met diverse faciliteiten zoals slaapruimtes, goede sanitaire ruimtes, leslokalen, eetzaal, keuken, ontspanningsruimte en sportaccommodaties. Kortom plaatsen waar de kinderen kunnen verblijven en begeleid worden op hun weg naar zelfstandige, zelfbewuste en pientere volwassenen.

Welke middelen zijn er nodig? Voor de start van het project zijn de volgende middelen van belang:

Geld

In de eerste plaats om een opvanghuis te bouwen en in te richten. Een schoolgebouw om kinderen in de omgeving onderwijs te geven.

Professionals/professionals in spe om de doelgroep te sturen en te begeleiden. En daarbij Geloof, hoop en liefde om de projectmissie te voltooien. Bij God zijn alle dingen mogelijk.

De Here zegt in Jeremia 32: 27 “Zou iets voor Mij te wonderlijk zijn”.

Voortgang van het project

Grond is al aangekocht en is 8 ha reeds ontbost en geëgaliseerd. Doordat de grond uit jonge kustvlakte bestaat en onderwater loopt, moest om het overtollig water van de aangrenzende terreinen af te dammen, aan beide zijde een kanaal gegraven worden over een lengte van 2 x 4 km. Nu de drooglegging een feit is, kan met de volgende fase worden begonnen. Inmiddels is reeds begonnen met de egalisatie en de bouw. Een afbraak (een oud huis) is gekocht en in zijn geheel gedemonteerd en op het terrein weer opgezet. Thans kunnen wij u meedelen dat een wachtershuis is gebouwd en dat daar 2 wachters kunnen verblijven om toezicht te houden en het terrein te onderhouden. Kan u en wilt u helpen, maak dan nu uw gift over op de onderstaand rekeningnummer onder vermelding van: Project Rachab. Stichting EL'JAKIM IBAN NL90INGB0006065265 ANBI nummer 9852001 KvK nummer 41131386 Correspondentie adres: Cannenburg 91 3328 AV Dordrecht Telefoon: +31 6 818 04 809

Over de campagne
Beheerder:
Stichting EL'Jakim
Gestart op:
20 February 2019
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
€14 Anoniem 23 uur geleden

€10 Truus Bolhuis 1 maand geleden

€10 Anoniem 2 maanden geleden

€13 Anoniem 2 maanden geleden

€40 Anoniem 2 maanden geleden

€78 Anoniem 2 maanden geleden

€10 Anoniem 2 maanden geleden
Blessie

€10 Willem 2 maanden geleden
Succes met de actie

€111 Anoniem 2 maanden geleden

€15 F.S. Steinfort 2 maanden geleden
Kinderen hebben een t(e)huis nodig.

€5 Anoniem 2 maanden geleden

€10 Anoniem 3 maanden geleden

€10 Anoniem 3 maanden geleden

€15 Orlando Caïro 3 maanden geleden
Ik hoop dat het t(e)huis spoedig gerealiseerd kan worden.

€13 Anoniem 3 maanden geleden

€10 E stam 3 maanden geleden

€10 Anoniem 3 maanden geleden

€5 Esmée en Diana 3 maanden geleden
Mijn God zal in al uw rijkdom heerlijk voorzien,in Christus Jezus! Moge God de bedragen die binnen komen verdubbelen, in Jezus naam Amen! !

Plaats een reactie