€ 3.190 van € 4.500 opgehaald

 71%
64 donaties in 1 maand

Geen windmolen aan Goormansdijk Dessel

€ 3.190 van € 4.500 opgehaald
het verhaal

*In bijlage het voorschotfactuur van 605EUR voor de advocaat dat reeds betaald is.

Totale raming van advocaat kosten komt op 3500EUR. Eindfactuur volgt nog.


Facturen van drukweren in bijlage - totaal bedrag betaald aan drukwerken = 339.47 EUR


-------


Beste omwonende, beste sympathisant,

Zoals U allen weet zijn er plannen voor een windturbine van 234m hoog aan de Goormansdijk in Dessel. Jammer genoeg zou deze windturbine dichtbij heel wat huizen en te midden van agrarisch gebied geplaatst worden  en voor veel overlast zorgen voor mens, dier en natuur. Omdat deze overlast écht te groot zou zijn, vinden we het belangrijk de Gemeente en de Minister te laten weten dat wij hiermee niet akkoord kunnen gaan.

Als we kans willen maken om de bouw van de windmolen te voorkomen, blijkt dat het belangrijk is om dit bezwaar juridisch te onderbouwen. Daarom hebben we een advocatenkantoor (GD&A advocaten) aangesproken om ons hierin te ondersteuken.

Dit is waarom we een inzamelactie organiseren met de buurt en de belanghebbenden om de kost van dit juridisch onderbouwde bezwaarschrift te financieren.

Enkele redenen van bezwaar en de problemen die te verwachten zijn:

1. De grootte van de windturbine (tiphoogte 234m) is ongezien en tevens buiten proportie in vergelijking met de bestaande 3 windturbines aan Sibelco waarmee de nieuwe windturbine volgens Luminus zou bundelen (hoewel de dichtstbijzijnde turbine zich op bijna 1 km afstand bevindt). Dit veroorzaakt een visuele schaalbreuk, en verstoort het landschapskader.

2. De slagschaduw van de windturbine treft grote delen van Dessel en Witgoor. De plaats van de windturbine is uiterst nadelig in die zin dat er enkel woningen ten noorden, oosten en westen van de windturbine zijn en dus allemaal getroffen worden. Door de ongeziene grootte is het slagschaduwbereik immens en wordt een te groot gebied met woningen getroffen. De slagschaduw zal een nefaste impact op de leefbaarheid van deze woonwijken hebben.

3. De windturbine wordt geplaatst in een agrarisch en natuurlandschap dat nu vernield of aangetast zal worden. Men kan hier spreken van landschapsvervuiling. De visuele hinder van de windturbine zal een ernstige impact hebben op de levens van de omwonenden in de nabije en ruime omgeving.

4. De windturbine wordt opgericht in een agrarische zone met een klein KMO gebied. Dit kan niet aanzien worden als een (groot) industriegebied en daarom is onvoldoende beargumenteerd dat de projectlocatie voldoet aan trap 1 zoals omschreven in Omzendbrief OMV/2024/01.

5. De locatie van de windturbine ligt in risicogebied voor vleermuizen en vogels met betrekking tot windturbines cfr. de risico-atlas vogels en vleermuizen (https://geo.inbo.be/windturbines/index.html). De windturbine zal een aanzienlijke negatieve impact hebben op de aanwezige avifauna.

6. De windturbine zal tevens onaanvaardbare geluidshinder veroorzaken. Geluidshinder leidt tot stress en slaapverstoring, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden.

7. De cumulatieve hinder van de aangevraagde en bestaande windturbines zal onaanvaardbaar zijn. Er wordt onvoldoende gegarandeerd dat de geldende normen gerespecteerd zullen worden.

8. Gelet de aanzienlijke negatieve impact op de aanwezige natuurwaarden is er onvoldoende gemotiveerd waarom geen volledig project-MER moest worden opgemaakt.


De advocaat zal deze standaard bezwaren juridisch en technisch verder onderbouwen en ook extra bezwaren indienen, waar mogelijk.

Uiteraard hebben we met dit bezwaarschrift geen garantie op succes, maar we hopen met een sterke community naar voren te kunnen stappen en op deze manier samen te kunnen strijden voor een aangename buurt voor onszelf, onze kinderen en de vele toeristen die naar Dessel komen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Actiecomité Windturbine Goormansdijk Dessel 

Over de campagne
Beheerder:
Dorien Clemens
Gestart op:
30 April 2024
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie