€ 690 van € 50.000 opgehaald

 2%
12 donaties in 8 maanden

Help Punny. Back to the roots

€ 690 van € 50.000 opgehaald
het verhaal

Omdat jullie mijn vrienden zijn wil ik jullie mijn verhaal vertellen.

Ik ben naar Nederland gekomen in 1977 toen ik bijna 6 jaar was, vanwege adoptie.

Ik heb altijd dubbele gevoelens gehad, omdat het hier ook geen makkelijk leven is. Ik heb me hier nooit echt thuis gevoeld. In de eerste plaats kon ik niet goed opschieten met mijn adoptieouders. Ook heb ik hier altijd lichamelijke klachten, omdat het in Nederland koud is en vochtig. Ik zou daarom graag terug willen naar mijn geboorteland India, waar mijn hart nog altijd ligt.

Ik help graag andere mensen en ik pas ook graag op kinderen en dieren.

Ik zou dat graag in mijn eigen land willen gaan doen.

Het is nu een goede tijd om te gaan doen wat ik graag zou willen doen met mijn verdere leven.

Het liefst zou ik daar mensen met beperking willen helpen omdat die altijd weggestopt worden daar.

Mijn plan is om daar een bedrijf op te zetten voor hen.

Hiervoor vraag ik jullie hulp zodat ik dat mogelijk kan maken.

Ik ben jullie super dankbaar als jullie mij daarbij willen helpen door mij te sponsoren

Alvast bedankt

Punny

Because you are my friends, I want to tell you my story.

I came to the Netherlands in 1977 when I was almost 6 years old, because of adoption.

I have always had mixed feelings, because it is not an easy life here. I've never really felt at home here. First of all, I didn't get along well with my adoptive parents. I also always have physical complaints here, because it is cold and damp in the Netherlands. I would therefore like to return to my native India, where my heart still lies.


I like to help other people and I also like to look after children and animals.

I would like to do that in my own country.

Now is a good time to start doing what I would like to do with the rest of my life.

I would prefer to help people with disabilities there because they are always hidden away there.

My plan is to set up a business there for them.

I am asking for your help so that I can make this possible.

I am very grateful if you can help me with this by sponsoring me


Thank you in advance

Punny

Over de campagne
Beheerder:
Punny Vonk
Gestart op:
30 October 2023
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...