€ 1.148 van € 25.000 opgehaald

 5%
34 donaties in 11 maanden

Campagne voor het Basisinkomen en EU-verkiezingen

€ 1.148 van € 25.000 opgehaald
het verhaal

Wilt u ook een onvoorwaardelijk basisinkomen, waarbij je al je andere inkomsten kunt houden?

Wilt u ook baas zijn in eigen portemonnee, zonder inmenging van de sociale dienst?

Steun ons dan! Zodat we mee kunnen doen aan de verkiezingen om dit mogelijk te maken. Partijprogramma Politieke Partij voor Basisinkomen: PPvB

Nieuwe verkiezingen komen er aan. De PPvB wil daaraan als nieuwe partij meedoen.

Een paar minuten doorlezen en u weet waar onze partij voor staat.

Het basisinkomen is:

- een vast maandelijks bedrag dat burgers in ons land vanaf 18 jaar van staatswege krijgen. Jaarlijks aanpassing inflatie.

- onvoorwaardelijk, geen vermogenstoets, komt boven op loon/salaris van een betaalde baan. Werkt net als de AOW of het krijgen van kinderbijslag;

- individueel, wordt per individu toegedeeld op het eigen rekeningnummer;

- leefbaar, een bedrag gekoppeld aan het minimuminkomen;

- belastingvrij, d.w.z. belasting wordt pas geheven over inkomsten boven het basisinkomen.

Denk daarbij aan tarieven vanaf 50% over het inkomen meer dan het basisinkomen. Een tarief dat nog zou kunnen oplopen naarmate het ’boven basisinkomen’ vele malen hoger is.

Invoering van het basisinkomen in ons land is een fors ingrijpende maatregel. Ons huidige sociale stelsel gaat op de schop, kan voor een groot gedeelte de prullenbak in. Een grote bureaucratische schoonmaak. 

Het basisinkomen is in uitvoering een eenvoudig, makkelijk te begrijpen en niet-fraudegevoelig systeem.

Geen wirwar van regels die niemand meer kan volgen. Geen uitgebreid apparaat nodig van ambtenaren die al die regels moeten opstellen, aanpassen, vernieuwen, controleren op fraude. Tijd en ruimte voor andere zaken binnen ons overheidsapparaat of om ander werk te gaan opzoeken, om te scholen.

Met het basisinkomen heeft iedere burger bestaanszekerheid, een groot goed. Huismannen en -vrouwen, scholieren en studenten krijgen eindelijk voor hun werk en studie betaald, net als de vele vrijwilligers en mantelzorgers. Voor mensen met ondernemerszin wordt het makkelijker het avontuur van een eigen bedrijf aan te gaan. Iets wat gelijkelijk geldt voor kunstenaars en artiesten in de dop om uitvoering te geven aan het starten van hun carrière. Ook veel zzp-ers, 0-uren contractors zullen baat hebben bij een basisinkomen.

De brede uitstraling van de invoering van een basisinkomen versterkt onder burgers de gemeenschapszin. Meer ruimte voor het ontstaan van duurzame coöperatieve initiatieven door heel het land op het gebied van zorg, landbouw en woningbouw. Ieder individu krijgt het basisinkomen, de rijken en de armen. De rijkeren betalen via de inkomsten- en hogere belasting op vermogen het grootste deel van hun basisinkomen weer aan de staat terug. De grotere bedrijven dragen bij door een hogere winstbelasting.

Tot zover onze uitleg waarvoor wij als zogenaamde ’one issue’ partij voor staan. Wij willen meedoen met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen, half november 2023. De partij is tien jaar geleden opgericht en heeft eenmaal mee gedaan aan verkiezingen, zonder resultaat. Daarna is het een paar jaar stil geworden. Sinds begin dit jaar zijn we druk aan de slag de partij nieuw leven in te blazen: het bestuur is versterkt en een lijsttrekker aangewezen.

De website geüpdatet, de ledenwerving wordt aangepakt en we zijn bezig de twintig kieskringen die ons land telt in te vullen.

Inschrijven voor de verkiezingen kost geld en ook het campagne voeren. Help ons. Onder het grote publiek bestaat veel sympathie voor het idee van het basisinkomen.

Het komt nu aan op de invoering ervan. Kies voor het basisinkomen en stem op onze partij.

Zie voor meer informatie onze website: http://ppvb.nl

Lid worden: vul het formulier in op onze website.

En meld daarop ook of je voor partijwerk beschikbaar bent.

Donaties zijn vanzelfsprekend welkom:

De Politieke Partij voor Basisinkomen heeft een fiscale ANBI-status.

Ibannummer: NL87 ABNA 0573 4297 23 t.n.v. Politieke Partij voor Basisinkomen.

Over de campagne
Beheerder:
PPvB (Politieke Partij voor Basisinkomen)
Gestart op:
17 July 2023
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie