€ 495 van € 5.000 opgehaald

 10%
20 donaties in 10 maanden
Deze campagne is beëindigd.

Help de dieren in Turkije

€ 495 van € 5.000 opgehaald
Deze campagne is beëindigd.
het verhaal

Op 6 februari 2023 verwoeste de aardbeving in Turkije, het leven van duizenden – inclusief dat van honden, katten en andere dieren die nu dakloos, gewond en zonder mensen zijn om voor hen te zorgen. De aandacht hiervoor is inmiddels afgezakt, maar op dit moment proberen nog veel van deze dieren verwoed warm te blijven terwijl ze door het puin zoeken naar genoeg voedsel zodat ze niet omkomen van de honger. 

Op dit moment doorzoeken teams de straten om koude en bange dieren te redden en ze de zorg te geven die ze zo hard nodig hebben. Echter, ook de diverse hulporganisaties waarbij de vele dieren opgevangen zitten, zien hun financiële middelen afnemen.

Dieren zijn in tijden van crisis vaak de vergeten slachtoffers, ook voor deze dieren is dit een zeer traumatische ervaring. Ook zij hebben hulp nodig! 

Een kennis van mij loopt stage bij een dieren welzijnsorganisatie in Turkije en ziet dagelijks afschuwelijke situaties. Wij hebben elkaar telefonisch gesproken en zij gaf aan dat geld heel hard nodig is voor medische behandelingen, opvang en voedsel.

Ik wil, op mijn manier, een steentje bijdragen door deze hulpvraag in mijn netwerk te delen. 

Ontzettend bedankt dat je om de dieren in Turkije geeft!

********************************************

On Feb. 6, 2023, the earthquake in Turkey, devastated the lives of thousands - including those of dogs, cats and other animals who are now homeless, injured and without humans to care for them. Attention to this has since subsided, but at this point many of these animals are still frantically trying to stay warm as they search through the rubble for enough food so they don't starve to death. 

Right now, teams are scouring the streets to rescue cold and frightened animals and give them the care they so desperately need. However, the various relief organizations where the many animals are sheltered are also seeing their financial resources dwindle.

Animals are often the forgotten victims in times of crisis, this is also a very traumatic experience for these animals. They too need help! 

An acquaintance of mine is an intern at an animal welfare organization in Turkey and sees horrible situations on a daily basis. We spoke on the phone and she indicated that money is very much needed for medical treatment, shelter and food.

I want to contribute, in my own way, by sharing this request for help in my network. 

Thank you so much for caring about the animals in Turkey!

Over de campagne
Beheerder:
TH
Gestart op:
18 April 2023
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie