€ 485 van € 150.000 opgehaald

 1%
12 donaties in 2 jaren

CoronaclaimMKB

€ 485 van € 150.000 opgehaald
het verhaal

Coronaclaim wil verantwoording van de overheid over de coronamaatregelen.

Coronaclaim wil accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt.

Op een enkele uitzonderingen na ervaren veel MKB-ondernemers precies hetzelfde. Samen staan we sterker bij het claimen van accountability en (financiële) rechtvaardigheid.


Wie betaalt de rekening?

De afgelopen jaren zijn zwaar geweest voor met name de MKB-ondernemers: verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt. Wie betaalt de rekening? De kleine ondernemer of doen we dat ook samen?


Accountability en rechtvaardigheid.

Coronaclaim wil accountability en rechtvaardigheid. Er zijn te veel geluiden in de wereld die de vraag rechtvaardigen of de overheid in alles juist gehandeld heeft en op correcte wijze is omgegaan met de belangen in de maatschappij. Dat roept de vraag op wie aansprakelijk is voor de gevolgen van die maatregelen. Daarnaast ontstaat er onzekerheid over de toekomst. Wat kan de overheid allemaal doen als zij niet ter verantwoording kan worden geroepen?


Het leek erop dat de overheid garant stond.

Het leek erop dat de overheid garant stond. Hugo de Jonge en Mark Rutte gaven op persconferenties aan: “we gaan u helpen”, “we moeten het samen doen”. Maar ondertussen is de balans dat vele MKB-ers in de problemen zijn en daar bovenop ook nog eens de hulp van de overheid moeten terugbetalen. Tijd voor verantwoording! Wie gaat de rekening betalen? De kleine ondernemer of doen we dat ook samen?


Overheid Aansprakelijk

Coronaclaim stelt dat de overheid aansprakelijk is voor de schade van ondernemers. Daarbij zijn een aantal vraagstukken van belang:

  •     Was de pandemiedreiging zodanig dat het de genomen maatregelen rechtvaardigde?
  •     Waren de maatregelen wel effectief?
  •     Was het overheidsoptreden proportioneel?
  •     Wat kwam er terecht van de beloofde compensatie?
  •     Is de aangeboden compensatie eerlijk verdeeld?

Deze vragen zijn niet alleen belangrijk voor de aansprakelijkheid, maar ook om te bepalen hoe de overheid zich in de toekomst kan opstellen.

Geen bereidheid tot zelfevaluatie.

Onze overheid weigert tot nu toe alle maatregelen grondig en transparant te evalueren. Ze toont geen bereidheid tot zelfevaluatie. De beloofde corona-parlementaire enquete wordt op de lange baan geschoven, kamerleden en ministers verlaten in grote getale de politiek en onafhankelijke onderzoekers wordt de toegang tot informatie ontzegd of ontmoedigd. Als de overheid het niet doet, dan doen we het zelf wel! Door een uitgebreide en goed onderbouwde aansprakelijkstelling.

Coronaclaim wil verantwoording van de overheid over de coronamaatregelen.

Coronaclaim wil accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt. Samen staan we sterker bij het claimen van accountability en (financiële) rechtvaardigheid.

Stichting Coronaclaim MKB
Pancras Pouw


Over de campagne
Beheerder:
Pancras Pouw
Gestart op:
7 March 2022
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie