€ 16.650 van € 20.000 opgehaald

 84%
547 donaties in 2 jaren

Menstruatie armoede tegen gaan in Suriname

€ 16.650 van € 20.000 opgehaald
het verhaal

Menstruatie-armoede 


Menstruatie-armoede betekent niets anders dan een beperkte toegang of helemaal geen toegang tot producten of middelen die nodig zijn om op een veilige en comfortabele manier door je menstruatie door te komen. 


Deze middelen kunnen zijn: toegang tot producten zoals tampons, maandverband of menstruatiecups; goede sanitaire voorzieningen, zoals een veilige en privé plek om de bovengenoemde producten te vervangen (wc en wasbak) en een plek om ze weg te gooien. 


Zeker ook kennis over menstruatie in al haar facetten is belangrijk. Dit betekent basisinformatie over menstruatie en 


informatie over gezondheidsproblemen rond de menstruatie, voor iedereen die menstrueert. 


Een andere vorm van menstruatie-armoede is als je wel tampons of maandverband hebt, maar te weinig in aantal, waardoor je langer moet doen met een tampon of maandverband dan nodig is. Hierdoor kan je infecties oplopen. 


Een goede verzorging en hygiëne is gewenst tijdens de menstruatie. Immers onhygiënische omstandigheden en een gebrek aan producten vormen een bedreiging voor de gezondheid van vrouwen en meisjes. 


Menstruatie-armoede is niet alleen een probleem van landen in ontwikkeling maar ook in rijke landen zoals Nederland en Amerika kampen vrouwen en meisjes hiermee. 


Wat menstruatie-armoede anders maakt dan het grotere probleem van armoede is het taboe dat erop rust. Het taboe zorgt ervoor dat het probleem van menstruatie-armoede onbesproken blijft. 


Hoe is het gesteld met de situatie in Suriname? 


In Suriname hebben wij te maken met zowel een economische als een COVID-19 crisis. 


Dat maakt dat de situatie van de vrouwen en meisjes vele malen erger is dan onder normale omstandigheden. 


Vele vrouwen en meisjes hebben te maken met dubbele armoede; weinig of geen geld om voeding te kopen, en helemaal geen geld om menstruatieproducten te kopen. 


 Sinds de organisatie Single MOTHER Project Suriname gestart is met het verstrekken van gratis menstruatieproducten, hebben meer dan duizend vrouwen en meisjes zich geregistreerd. 


Verwacht wordt dat de groep nog groter zal worden. 

Door de 'goodwill' van sponsoren, hebben wij al meer dan vijfhonderd vrouwen en meisjes kunnen helpen. Menstruatie-armoede kunnen wij alleen aanpakken wanneer wij er bewust van zijn dat het een probleem is onder minder daadkrachtige vrouwen en meisjes. Vandaar dat deze groep voorzien moet worden van gratis menstruatieproducten.

Gevolgen van menstruatie-armoede 


Wereldwijd kampen vele vrouwen en meisjes met de gevolgen van het niet kunnen kopen of beschikbaar hebben van menstruatieproducten. 


De gevolgen kunnen: wegblijven van school en werk, schaamtegevoel, verlies van eigenwaarde, minderwaardigheidsgevoelens en depressie zijn. 


Vooral voor meisjes is het een probleem omdat het gevolgen kan hebben op hun ontwikkeling en educatie. Ze zullen ook niet mee kunnen doen aan sportactiviteiten of wat dan ook. 


Geen adequate producten tijdens de menstruatie, hebben als gevolg dat vrouwen en meisjes niet op een normale manier mee kunnen draaien in de samenleving. En dat kunnen wij als samenleving niet accepteren. 


Judith Faerber 

BSc in Health in Education 

[email protected] 

Toen ik met de campagne  1500 euro bereikt had, werd mij gevraagd als ik de besteding van de gelden kon verantwoorden. Hieronder het financieleverslag. 


Beste,

Hierbij stuur ik de opgevraagde informatie,

• Kan je aantonen waar het geld terechtkomt (adv documentatie)

Ja ik kan het aantonen met het financiële verslag hieronder. De toebehorende bonnen van het verslag zal ik scannen en opsturen. 


Financiële verslag Single Mother Project Suriname ten aanzien van de besteding van campagne gelden. Ten behoeve van menstruatie - armoede in Suriname. 

1. Inkopen maandverband juni tot 29 juli 

Munteenheid  SRD                   

Bon1=             1.110,00

Bon2=              660,00 

Bon3=              462,00 

Bon4=              918,00 

Bon5=              696,00 

Bon6=              382,99 

Totaal  4.228,99  SRD 

Euro koers Suriname 1÷ 24

4.228,99 ÷ 24 = 176,21 Euro's 


2. Inkopen  maandverband Augustus 

Munteenheid  SRD                   

Bon1=       384,00      

Bon2=       445,00   

Bon3=      192,00          

Bon4=       882,00       

Bon5=      445,00        

Bon6=      800,40     

Bon7=      445,00

Bon8=    1.028,40

Bon9=      639,60

Totaal  5.261,40 SRD 

Euro koers Suriname 1÷ 24

5.261,40 ÷ 24 = 219,23 Euro's 3. Inkopen  maandverband September

Munteenheid  SRD                   

Bon1=       445,00  

Bon2=       1.216,80 

Bon3=        890,00    

Bon4=       1.216,80   

Bon5=      445,00        

Bon6=      265,00     

Bon7=      850,00

Bon8=         53,00

Bon9=      2.070,00

Bon10=    1.195,20

Bon11=       850,00

Bon 12=     1.220

Totaal  10.716,80SRD 

Euro koers Suriname 1÷ 24

10.716,80 ÷ 24 = 446,53 Euro's 
4. Inkopen maandverband oktober 

Bon1=        850,00

Bon2=         370,00

Bon3=      2.810,00

Bon4=      1.792,80

Bon5=          795,00

Totaal  6.617,80SRD 


Euro koers Suriname 1÷ 24

6.617,80 ÷ 24 = 275,74 Euro's Totale inkoop maandverband in Euro's 

176,21 + 219,23 +446,53 +275,74=1.117,71


Totaal ontvangen  Donaties :1.561,00 EUR 


Transactiekosten :104,35 EUR 


Platformfee :          109,27 EUR 


In behandeling :     279,65 EUR 


Te ontvangen in huidige 

weekperiode            45,35 EUR

   Totaal                     538,62 


Uit betaald : 1.561,00-538,62 = 1.022.38

Inkoop maandverband                1.117,71 


Hopende u volledig  té hebben geïnformeerd over het besteden van de campagne gelden. • Werk je samen met een (lokale) organisatie en is dit aan te tonen? 


Ik werk niet specifiek met een organisatie in Nederland. Maar geniet wel de ondersteuning van enkele  vrouwen organisaties in Nederland. 

Deze campagne is op gezet door de familie Faerber om het initiatief van SINGLE MOTHER PROJECT SURINAME ,

Menstruatie armoede tegen gaan te ondersteunen. 


• Is er een website van Single Mother Project Suriname?

Alle informatie van SINGLE MOTHER PROJECT SURINAME is terug te vinden op hun Facebook pagina. De website is in oprichting. 


 

Over de campagne
Beheerder:
G. Faerber
Gestart op:
14 August 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie