€ 7.500 van € 7.500 opgehaald

 100%
219 donaties in 2 maanden

Kansarme kinderen in Eswatini

€ 7.500 van € 7.500 opgehaald
het verhaal

ENGLISH BELOW:

Lieve lezer,

Zoals sommigen van jullie misschien wel weten zijn wij (met z’n dertienen) op dit moment in Swaziland. Wij doen hier via een organisatie vrijwilligerswerk op NCP’s, dit zijn neighbourhood childcare points, kortom; kleuterscholen voor kinderen die opgroeien in treurige omstandigheden. Daarnaast helpen wij ook oudere kinderen op een primary school (basisschool) met het maken van huiswerk. De afgelopen dagen hebben wij zelf ervaren hoe het leven voor deze kinderen is en dit heeft ons allemaal enorm geraakt. De meeste kinderen die wij helpen zijn opgegroeid in moeilijke situaties. Door HIV/AIDS, Corona en een tekort aan eerste levensbehoeften hebben kinderen vaak 1 of 2 ouders verloren en hebben daardoor een zware jeugd. Om deze reden willen wij graag geld ophalen om deze kinderen een toekomst te bieden. Door een bijdrage te leveren zorgt u ervoor dat een kind wordt voorzien van een schooluniform, schoolboeken, schoenen, 2 maaltijden per dag en beter onderwijs. Voor elke 125 euro kan één kind in Swaziland een jaar lang naar school. Mocht u willen helpen, dan kunt u hieronder doneren. Elke euro helpt.

Delen van dit bericht wordt erg gewaardeerd.

Veels liefs en bedankt namens ons!

Gwendoline, Sam, Erin, Rosalie, Nanette, Lobke, Belle, Fleur, Jochem, Mirthe, Roza, Marith en Floor


Dear reader,

 As some of you may know, we (thirteen of us) are in Swaziland right now. We are doing volunteer work through an organization at NCPs, these are neighborhood childcare points, in short; kindergartens for children growing up in heartbreaking circumstances. In addition, we also help older children at a primary school (elementary school) with doing homework. In recent days we have experienced what life is like for these children and this has affected us all enormously. Most of the children we help have grown up in difficult situations. Due to HIV / AIDS, Corona and a shortage of basic necessities, children have often lost 1 or 2 parents and therefore have a difficult childhood. For this reason we would like to raise money to give these children a future. By making a contribution, you ensure that a child is provided with a school uniform, textbooks, shoes, 2 meals a day and better education. For every 125 euros, one child in Swaziland can go to school for a year. If you would like to help, you can donate below. Every euro helps.

 Sharing this post is much appreciated.

 Lots of love and thank you on our behalf!

Over de campagne
Beheerder:
Floor van Alten
Gestart op:
14 May 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie