€ 0 van € 2.000 opgehaald

 0%
0 donaties in 5 jaren

Amor Agendo Stichting

€ 0 van € 2.000 opgehaald
het verhaal

Wie zijn we?


Amor Agenda Stichting is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op gezondheidszorg, onderwijs en ontwikkeling van menselijke capaciteit. Ik en onze leden zijn voornamelijk professionals die vrijwillig hun kennis en vaardigheden gebruiken om anderen te helpen. Het lidmaatschap van onze organisatie is strikt vrijwillig en daarom ontvangen onze leden geen vergoeding voor hun werk. Donaties aan onze organisatie worden uitsluitend voor hulp gebruikt.


Goals


Om noodfondsen en gezondheidszorg te bieden aan mensen die geen medische zorg kunnen betalen.


Investeren in de opvoeding van kinderen en jonge volwassenen.


Om honger en bittere armoede te verminderen door kapitaal aan arme mensen te verschaffen om een kleinschalige onderneming op te zetten.


Visie


Veel mensen in plattelandsgemeenschappen in Afrika kunnen zich geen dagelijkse maaltijd, onderdak, medische diensten en onderwijs veroorloven. We willen een onmiddellijke en duurzame oplossing voor deze problemen bieden door gratis medische diensten, noodopvang en beurzen aan kinderen aan te bieden en duurzame inkomstenbronnen voor deze mensen op te zetten. Over het algemeen zouden we mensen hebben ontwikkeld die niet alleen hun basisbehoeften kunnen betalen, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan de nationale en mondiale ontwikkeling.

Who are we?


Amor Agenda Stichting is a charity organization that is focused on healthcare, education, and human capacity development. I and our members are mainly professionals who volunteer to use their knowledge and skills to help others. Membership to our organization is strictly on a volunteer basis, hence, our members do not receive any remuneration for their work. Donations made to our organization is used solely for aid.


Goals


To provide emergency funds and healthcare services to people who cannot afford medical care.


To invest in the education of children and young adults.


To reduce hunger and abject poverty by providing capital to poor people to start a small scale business.


Vision


Many people in rural communities in Africa cannot afford a daily meal, shelter, medical services, and education. We want to provide both immediate and lasting solution to these problems by providing free medical services, emergency shelter, and scholarships to children as well as setting up sustainable means of income for these people. Overall, we would have developed a people that can not only afford their basic needs but also contribute to national and global development.


Donate - Here


Motto: Love in action


 Website name: www.aastichting.nl

Over de campagne
Beheerder:
Ekene Nesiagho
Gestart op:
10 September 2018
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie