€ 200 van € 10.000 opgehaald

 2%
3 donaties in 1 jaar

Schenk ons een ziekenwagen

€ 200 van € 10.000 opgehaald
het verhaal

Elke dag helpen we mensen die dat nodig hebben. Zieken, gewonden, ouderen …, iedereen die dat nodig heeft kan rekenen op de steun van

AmbuLife. Onze organisatie stelt zich tot doel: het verlenen van medische, paramedische, geneeskundige en psychosociale hulp aan ieder die dit nodig heeft. Ook organiseren wij diverse socioculturele activiteiten voor mensen in een (kans)arme positie in onze samenleving.


Kwetsbare mensen helpen in nood. Dat is wat we doen. Elke dag opnieuw, dichtbij en ver weg. AmbuLife probeert overal aanwezig te zijn. Dankzij onze toegewijde vrijwilligers helpen we de meest kwetsbaren in onze maatschappij.

Tijdens noodsituaties, rampen en conflicten waar ook ter wereld, onze vrijwilligers geven zich volledig voor het goede doel zodat kwetsbare mensen snel, professioneel en efficiënt hulp kunnen krijgen. Dat is waar we ons als AmbuLife elke dag voor inzetten.

Onze hulpverlening gebeurt in volledige onafhankelijkheid, ook financieel. We hebben jouw steun nodig zodat we onze missie kunnen volbrengen, namelijk het helpen van de meest kwetsbare mensen. Dankzij giften van particulieren en bedrijven kunnen we helpen waar nodig, en dit op de best mogelijke manier. Elke steun, op welke manier ook, maakt dus écht een verschil.

AmbuLife vzw is een medische organisatie met als bestuur een dynamisch team die weten wat ze willen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet weten waar we mee bezig zijn...

Iedereen binnen onze vereniging, zowel bestuurders, vrijwilligers als medewerkers staat achter de visie van onze organisatie. Met onze vereniging werken wij onder de visie:

“Professionele, adequate, snelle en goed uitgebouwde hulpverlening bieden waar enkel en alleen onze vrijwilligers, medewerkers en zorgvragers centraal staan. (Medische) hulpverlening dient geboden te worden steeds vanuit menselijk oogpunt.”

AmbuLife als organisatie draagt de kwaliteit van de verstrekte zorg hoog in het vaandel. Het directiecomité van onze organisatie maakt op uitdrukkelijke vraag van de Raad van Bestuur van het zorgbeleid DE EERSTE PRIORITEIT binnen onze organisatie. De benoeming van een algemeen zorgcoördinator binnen het directiecomité is daar een voorbeeld van. De zorgcoördinator staat aan het hoofd van onze centrale medische diensten en ziet toe op de kwaliteit van de verstrekte zorgen. Ook de Raad van Bestuur wil op het zorgbeleid binnen onze vereniging haar stempel drukken in de vorm van een zorgcharter dat werd opgemaakt. Het zorgcharter geeft een beeld van het zorgbeleid binnen AmbuLife vzw en dit op korte en middellange termijn.

Onze organisatie is erkend als hulp- en vervoersdienst onder het nummer 0502.517.507 en heeft meerdere overeenkomsten met bedrijven, rust- en herstellingsoorden, revalidatiecentra en huisartsen. AmbuLife vzw is een nationale organisatie opgesplitst in standplaatsen, steunpunten en lokale afdelingen.

Omdat wij onze patiënten een professionele begeleiding en verzorging willen bieden, zijn al onze ambulanciers vakkundig opgeleid en in het bezit van een geldig brevet EHBO, interventie, ziekenwagenpersoneel, D.G.H. (Dringende Geneeskunde Hulpverlening) en/of Badge 100. Met een sterk team van vrijwilligers staat ons voltallig bestuur steeds tot uwer beschikking! Ons team bestaat uit een aantal sterk gemotiveerde mensen die allemaal vrijwillig instaan voor de goede verzorging van onze patiënten.

Hulp verlenen kost een pak geld en we hebben dringend nood aan een bijkomende ambulance voor het vervoer van zieken en gewonden bij rampsituaties of grote ongevallen. Ook voor preventieve hulpacties zal deze ambulance worden gebruikt.

HELP ONS HELPEN en SCHENK ONS EEN NIEUWE AMBULANCE!

Meer informatie over onze dienst en over onze werkingen, kan u vinden op onze website www.ambu-life.be

Over de campagne
Beheerder:
AmbuLife vzw
Gestart op:
2 March 2020
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie