€ 3.863 van € 5.000 opgehaald

 78%
137 donaties in 6 maanden
Deze campagne is beëindigd.

Vrienden van Slow

€ 3.863 van € 5.000 opgehaald
Deze campagne is beëindigd.
het verhaal

Het zal voor velen geen nieuws zijn dat N.S.L.T.C. Slow momenteel in een lastige positie verkeert. Ruim €40.000 is van de rekeningen verdwenen, waarna er precies een saldo is overgebleven van €0,67.

Slow zal er uiteraard alles aan doen om het verdwenen geld terug te krijgen, hiervoor is reeds een advocaat in de arm genomen. Alleen is er op dit moment een serieus liquiditeitsprobleem. Vandaar dat wij als reünist- en ouderejaarsleden de handschoen oppakken om Slow een steuntje in de rug te bieden. Want zelfs voor studenten is 67 cent op de bankrekening niet bijster veel. Het gedoneerde geld zal gebruikt worden om de primaire zaken te kunnen betalen.

Natuurlijk begrijpen we dat het incident ook twijfels oproept om deze actie te steunen, immers er kon toch ook zo veel geld van de rekening van Slow verdwijnen? Dat klopt, echter zijn er maatregelen genomen dat dit in de toekomst niet meer mogelijk is. Zo is er nu een two-factor authentication ingesteld voor de bankrekeningen, waardoor er altijd twee bestuursleden nodig zijn om geld over te maken. Daarnaast krijgt de kascontrolecommissie continue inzage in de bankrekeningen en zal er voortaan een VOG moeten worden overlegd voordat een bestuurslid kan aantreden.

Hieronder de reactie van Rob Cuppen, directeur van het Radboud Sportcentrum omtrent deze crowdfundingsactie:

"Graag spreek ik mijn steun uit voor de crowdfunding voor N.S.L.T.C.

Slow. Wat deze vereniging is overkomen, had mogelijk voorkomen kunnen worden, maar kan in principe elke vereniging overkomen. Het is daarmee ook een waarschuwing voor alle verenigingen, in het bijzonder de studentensportverenigingen, die goeddeels door vrijwilligers gedraaid worden, om genoeg zekerheden in te bouwen zodat hen dit niet hoeft te overkomen. Slow is een mooie vereniging met enthousiaste leden, die nu een (financiële) doorstart moet kunnen maken. Daartoe is enige liquiditeit noodzakelijk om de meest urgente financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Mooi dat er leden en alumni zijn opgestaan om via crowdfunding de ergste financiële nood te lenigen. Ik beveel deze actie dan ook graag aan bij eenieder, die Slow een warm hart toedraagt"

Mocht je Slow een warm hart toedragen en een financiële bijdrage willen leveren, dan zijn we je daar erg dankbaar voor. Daarnaast zal jouw naam op het ‘Vrienden van Slow-bord’ worden bijgeschreven. Dit bord zal op de Slow-tribune bij baan 6 komen te hangen. Je kan dan ‘Vriendje van Slow’, ‘Vriend van Slow’ of ‘Grote vriend van Slow’ worden.

- Vriendje van Slow: vanaf €5,-

- Vriend van Slow:vanaf €25,-

- Grote vriend van Slow: vanaf €50,-

Met een andere bijdrage zijn we natuurlijk ook hartstikke blij!

Met paarsche groet,

Sander, Marloes, Niels en Roy 

Over de campagne
Beheerder:
Sander van Doorn
Gestart op:
27 May 2019
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie