€ 750 van € 2.500 opgehaald

 30%
24 donaties in 1 jaar

Nieuwe exposities in Galerie Lecq!

€ 750 van € 2.500 opgehaald
het verhaal

Op een unieke plek in Rotterdam is op 5 juli 2012 een nieuwe kunstruimte geopend: Galerie Lecq - Kunst aan de Sluis aan de Rotterdamse Parksluizen. 

Galerie Lecq is gevestigd in de voormalige kiosk van het sluizencomplex aan de voet van de Euromast. De exposities in Galerie Lecq zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te zien. 

Zowel gerenommeerde als startende Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers tonen in deze kleine ‘kunstkijkdoos’ hun werk. Er waren de afgelopen jaren zo'n 30 unieke installaties en performances van Rotterdamse kunstenaars en ontwerpers te zien.

Dankzij Galerie Lecq is de onaantrekkelijke, leegstaande kiosk tot prominente plek voor hedendaagse kunst en visitekaartje voor Delfshaven getransformeerd. 

Met jouw bijdrage kunnen we door! Wat krijg je voor je geld? 

  • een nieuw en eigentijds programma samengesteld door twee jonge curatoren
  • uitnodigingen voor bijzondere openingen
  • 24/7 kunst op de grens van Centrum en Delfshaven
  • een aantrekkelijke plek in de openbare ruimte

Iedere donatie is welkom! Delen van de actie wordt op prijs gesteld. 

Galerie Lecq - Bart Oppenheimer, Tanja Tielen en Suzanne Vonk

Meer informatie:  www.galerielecq.nl  en Galerie Lecq op Facebook en Instagram

Galerie Lecq is een initiatief van vrijwilligers. Donaties gebruiken we om een vergoeding aan exposerende kunstenaars te betalen, evenementen te organiseren en voor onderhoud aan het gebouw.

/ / / / / / / 

On 5 July 2012, a new art space was opened at a unique location in Rotterdam: Galerie Lecq - Art at the Sluis at the Rotterdam Parksluizen.

Gallery Lecq is located in the former kiosk of the lock complex at the foot of the Euromast. The exhibitions at Galerie Lecq can be seen 24 hours a day, 7 days a week. 

Both renowned and new Rotterdam artists and designers display their work in this small "art viewing box". In recent years, around 30 unique installations and performances by artists and designers from Rotterdam have been on display. 

Thanks to Galerie Lecq, the unattractive, vacant kiosk has been transformed into a prominent place for contemporary art and a calling card for Delfshaven.

We can continue with your contribution! What do you get for your money? 

  • a new and contemporary program made by two young curators
  • invitations to openings
  • 24/7 art on the border of the city center and Delfshaven
  • an attractive place in the public space

Every donation is welcome! Sharing this campagne is very much appreciated.

Lecq Gallery - Bart Oppenheimer, Tanja Tielen and Suzanne Vonk 

More information: www.galerielecq.nl and Galerie Lecq on Facebook and Instagram

Gallery Lecq is an initiative of volunteers. We use donations to pay a fee to exhibiting artists, to organize events and to maintain the building.

Over de campagne
Beheerder:
Suzanne Vonk
Gestart op:
27 April 2019
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie