€ 321 van € 50.000 opgehaald

 1%
20 donaties in 2 maanden

Kiki voor vreemde talen woordenschat verwerving bij jonge kinderen

€ 321 van € 50.000 opgehaald
het verhaal

Mijn naam is Naphtily Maduro. Ik ben al meer dan 10 jaar werkzaam als leerkracht basisonderwijs op Curacao. Samen met mijn collega Roxmahara Senchi werk ik al jaren aan het project “KIKI’’ om de huidige taal achterstand van kinderen te verminderen.

Wetenschappers tonen overtuigend aan dat het niet beschikken over een goede woordenschat in heel veel gevallen leidt tot slechte schoolprestaties. Woorden staan centraal in taal. Zonder een goede woordenschat is taalontwikkeling maar beperkt mogelijk. Een ruime woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Woordenschat heeft alles te maken met kunnen spreken, luisteren en lezen. Een goede woordenschat op jonge leeftijd, speelt ook een belangrijke rol bij de (vroege) leesontwikkeling.

Kinderen die in groep 3 niet genoeg woorden kennen, hebben het vaak moeilijk met het leren lezen. Onderzoek heeft ook laten zien dat de grootte van de woordenschat op driejarige leeftijd sterk verbonden is met het latere begrijpend lezen. Een van de meest consistente bevindingen die uit woordenschatonderzoek naar voren komt, is dat een beperkte woordenschat bijna altijd leidt tot slechte schoolresultaten.

Leerlingen die op Curaçao de kleutergroep binnenstromen ( en ook vanuit andere landen in Nederland komen wonen ) beschikken beperkt of helemaal geen woordenschat binnen de Nederlandse taal.

Ondanks het feit dat Nederlands een compleet nieuwe/ vreemde taal is voor deze kinderen, en dat er nog geen gestructureerd programma en/of methode bestaat die de leerlingen aanspreekt op hun belevingswereld vanuit hun eigen moedertaal voor het aanleren van de Nederlandse taal. Worden deze leerlingen wel in groep 3 gedwongen om woorden en zinnen te kunnen lezen, begrijpen en toe te passen, aangezien de Nederlandse methode “veilig leren lezen” op de meeste scholen wordt gebruikt. 

Verschillende leerlingen hebben moeilijkheden in groep 3 en alle andere groepen doordat het werk voor hen dubbel intensief wordt, omdat zij leren lezen en naast de verschillende nieuwe klanken ook nog de betekenissen van wat ze gelezen hebben moeten kunnen onthouden. Na samen meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs zijn wij ervan overtuigd dat woordenschatonderwijs in de kleutergroepen een must is, willen we de prestaties voor deze groepen kinderen van het basisonderwijs verhogen. 

Wij vragen graag uw hulp om onze Kiki memory game app voor het aanleren van woorden in verschillende talen en andere ondersteunende ''KIKI'' leermaterialen voor vreemdetalen woordenschatverwerving vanuit de talen waarvoor er helemaal geen leermaterialen bestaan te realiseren.

Meer dan 3000 talen worden op dit moment helemaal vergeten op alle wereldplatformen voor het aanleren van talen. Hierdoor word een groep van meer dan 30 miljoen kinderen helemaal achtergelaten en hun mogelijkheden verminderd in de wereld. Er bestaat op dit moment geen gestructureerde overbrugging naar andere wereldtalen voor deze groep kinderen, zodat zij ook gelijke kansen kunnen benutten in hun ontwikkeling zoals andere kinderen van de wereld.Een voorbeeld hiervan is Papiamentu/ Papiamento ( gesproken op de Nederlandse caribische eilanden) dat nergens op geen enkel platform te vinden is,met een overbrugging naar o.a. Nederlands en omgekeerd.  Wij willen hier verandering aan brengen zowel voor de kinderen van deze eilanden, maar ook voor alle andere kinderen die een andere Creoolse of Inheemse taal als moedertaal spreken. Alles wat wij tot nu toe ontwikkeld hebben is uit eigen zak gekomen. Helaas lukt dit on niet meer, maar is er nog heel veel te doen. Wij hebben uw hulp hierbij nodig!

Hier krijgt u een beeld van wat er al door ons uit eigen zak is gedaan. Wij willen dit doel echt voor deze 30 miljoen kinderen bereiken en rekenen op jullie steun. 

youtube channel: https://youtube.com/channel/UCzegTHwIz4w2FO4PlMCF90w

Kiki Audiobook: 

Kiki's audiobook offers kids stories about "Kiki", the language learning parrot, in the languages Papiamentu, Dutch and English. These stories can be used to awaken children's interest at learning vocabulary in different languages.

youtube.com

Kiki memory game app ( available in playstore) :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malkinfo.kikimemorygame

Kiki Memory Game - Apps on Google Play

The kiki memory game is designed by educational experts to learn vocabulary of different languages

play.google.com

Over de campagne
Beheerder:
Naphtily Maduro
Gestart op:
7 July 2022
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie