€ 475 van € 1.000 opgehaald

 48%
19 donaties in 2 weken

Kunt u mij helpen ?

€ 475 van € 1.000 opgehaald
het verhaal

hoi ik ben kelvin 


de meeste van jullie kennen mij ook als kelvin een man van bijna 29


maar in een ander deel van mijn leven droeg ik een andere naam maar ook een ander geslacht


ik ben namelijk trans man 

vrouw naar man 


dit traject volg ik sinds 2018 

maar van jongs afaan weet ik al dat ik niet in het juiste lichaam geboren ben 


sinds 2020 heb ik testosteron en mijn borst operatie gehad en begin ik in een rap tempo te veranderen 

mijn stem veranderd 

baardgroei 

bil haar ;) 

etc 


ik sta sinds 2021 stil kwa mijn transitie gebruik van de testosteron gaat door maar sta op de wachtlijsten voor alle andere operaties


als ik word opgeroepen kan ik verder 

in het traject

alleen heb ik helaas gemerkt dat ik te weinig mensen om mij heen heb staan die mij kunnen helpen met vervoer want ts niet 24uurs werk 

maar dagen operatie zorg hotel na controles etc

ook moet mijn partner of een persoon bij mij blijven ivm de risico's 


mijn familie heb ik helaas ook niet hier in nederland wonen waardoor ik de steun van hun hier niet kan krijgen maar gelukkig via beeldbellen en facebook wel 


maar al met al maakt het dit niet makkelijk 

om deze rede ben ik een go fund op gestart 

om op deze manier centjes bij elkaar te krijgen dat ik een auto voor de deur heb om mijn traject te vervolgen 


en ik hoor je denken 

je kan toch ook met de trein 

en daarop is het andwoord simpel 

na een operatie mag ik weinig tot niks

rust rust rust 


ook loop ik met een hernia waardoor ik niet altijd weet hoe mijn dag verloopt 


ts niet dat ik denk ik ga centjes vragen autotje halen en niks terug doen

want ik wil mij tijdens en na mijn transitie inzetten voor de mannen en vrouwen die in de zelfde traject zitten maar met het zelfde probleem kampen zoals mij 

dat als er een oproep komt op een gesloten forum over dit traject dat ik er sta en dat ik ze help 

want eerlijk is eerlijk de transgender wereld is nog geen lang geopend boek en is nog veel onbegrip en vraagtekens


dus hierbij mijn vraag kunt u iets missen en wilt u mijn doel helpen te behalen

doneer voor mijn doel 🏳️‍⚧️❤️


dank u 

kelvin

ENGLISH VIRSION


hi i'm kelvin


most of you also know me as kelvin a man of almost 29


but in another part of my life I had a different name but also a different gender


I'm a trans man

Female to male


I have been following this path since 2018

but from a young age I already knew that I was not born in the right body


I've had testosterone and breast surgery since 2020 and I'm starting to change at a rapid pace

my voice changed

beard growth

but hair ;)

ect


My transition has been standing still since 2021 as the testosterone continues but I'm  on the waiting lists for all other surgeries


if I'm called I can continue

only I have unfortunately noticed that I have too few people around me who can help me with transport because its not 24 hours work

but days of operation care hotel after checks etc

also my partner or a person must stay with me regarding the risks 


unfortunately my family do not live here in the netherlands either, so I can not get the support of them here, but only true Whatsapp  calls and facebook


but all in all it does not make it easy

for this reason I started a go fund 

to get money together this way so that we can have a car on the doorstep to pursue my route


and I hear you think

you can also use the train

and to that the answer is simple

after an operation I can do little to nothing

Sleep sleep sleep 


I also have a hernia so I do not always know how my day is going


Its not that I think I'm going to get pennies car and do nothing back

because I want to commit myself during and after my transition to the men and women who are in the same trajectory but are struggling with the same problem as me

that when there is a call in a closed forum about this trajectory that I stand there and that I help them

because  honestly the transgender world is not yet a long open book and is still a lot of misunderstanding and question marks


so here's my question can you maybe miss something and you want to help me achieve my goal

donate for my purpose 🏳️‍⚧️❤️


thank you

kelvin

Over de campagne
Beheerder:
Kelvin
Gestart op:
16 November 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie