€ 2.202 van € 10.000 opgehaald

 23%
96 donaties in 3 weken

HELP Musa de strijd tegen kanker voort te zetten!

€ 2.202 van € 10.000 opgehaald
het verhaal

Musa onze lieve zoon en broer, heeft zijn leven in slechts één jaar tijd radicaal zien veranderen. Een afspraak met de dokter voor zijn bloedneus veranderde in een nachtmerrie. Musa kreeg te horen dat hij al jaren met de gevreesde ziekte leefde; kanker. De genadeslag volgde, verschillende artsen deelden dezelfde mening; "Helaas kunnen we in dit stadium niets meer voor je doen" ...

Als familie hebben we besloten de hoop niet op te geven en Musa direct naar Egypte te laten vliegen (vanuit Soedan), met uitzicht op meer medische opties. Bij aankomst werd met spoed actie ondernomen en in februari 2021 is Musa zijn behandeling begonnen.

De kosten hiervoor (inclusief reis- en verblijfkosten tijdens de behandeling) zijn voornamelijk betaald door de steun van sociale kringen, kerkgenootschappen, vrienden-kennissen en familie. De kosten bleken echter veel hoger dan verwacht en deze kosten bleven stijgen. Totdat ze op een bepaald hoogte simpelweg niet meer te voorzien waren. Musa werd vervolgens gedwongen de behandeling gedurende 1,5 maand stop te zetten, met alle gevolgen nadien.

Met de genade van God is er toch nog een bedrag verzameld uit de laatste noodpotten, waardoor Musa inmiddels weer onder behandeling is. Uiteraard met de bedoeling dat hij deze gaat afmaken maar helaas moeten we met pijn in ons hart erkennen, dat wij dit (ondanks de reeds financiële ondersteuning) niet langer kunnen dragen. Overigens zijn de huidige kosten nog hoger dan voorheen, vanwege de extra radiologie behandelingen bovenop de chemotherapie (en complicaties). De kosten van het ziekenhuis staan ​​natuurlijk ook los van de lasten van levensonderhoud (bijvoorbeeld huur tijdens verblijf). Via deze weg willen wij graag een oproep doen, omdat wij geen andere mogelijkheid zien dan hulp en ondersteuning te vragen buiten onze sociale kringen. 

Help ons, voor Musa.

Help Musa, de strijd tegen kanker voort te zetten en met Gods wil te winnen.

Alvast bedankt aan eenieder voor zijn donatie, klein of groot ... Dat de Heer jullie mag belonen!


[ENG]


Musa, our dear son and brother, has seen his life change radically in just one year. An appointment with the doctor for his nosebleed turned into a nightmare. Musa was told he had been living with the dreaded disease for years; cancer. The final hit followed, several doctors shared the same opinion; "Unfortunately there is nothing left we can do for you at this stage"... 

As a family, we have decided not to give up hope and we flied Musa directly to Egypt (from Sudan), with a perspective to more medical options. Urgent action was taken on arrival and Musa started treatment in February 2021.

The costs for this (including travel and accommodation costs during the treatment) are mainly paid for by the support of social circles, religious denominations, friends and family. However, the costs turned out to be much higher than expected and these costs continued to rise. Until to a certain extent, they were simply unmanagable. Musa was then forced to stop the treatment for 1.5 months, with all the consequences following.

With the grace of God, an amount has been collected from the last emergency pots, and Musa is in treatment again. Of course with the intention that he will finish it, but unfortunately we have to admit with pain in our hearts that we can no longer bear this (despite the financial support already provided). Incidentally, the current costs are even higher than before, because of the extra radiology treatments on top of the chemotherapy (and complications). The costs of the hospital are also separate from the living expenses (eg rent during stay). 

We would like to make an appeal through this road, because we see no other option than to ask for help and support outside our social circles.

Help us, for Musa.

Help Musa continue the battle against cancer and to conquer this sickness with God's will.

Thank you in advance to everyone for their donation, small or large ... May the Lord reward you!

Over de campagne
Beheerder:
Helen M.
Gestart op:
12 November 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie