€ 400 van € 100.000 opgehaald

 1%
3 donaties in 2 weken

Fire destroyed orphanage / Brand verwoest weeshuis

€ 400 van € 100.000 opgehaald
het verhaal

Scroll down for the Dutch language text.

With this crowdfunding i try to help my friend Bulent.

This is his story.

Almost four years ago I started an orphanage / aid home for young children in the south of Turkey in Denizli. Years ago I noticed that there were many “neglected” children walking around in the villages around the big city. Children who mostly lived on the street and who at a young age, do not be alarmed around 8 years old, already collected cardboard and plastic in order to survive on the street. This affected me so much that I wanted to take every child I encountered in the car to my apartment in the Netherlands. But of course this didn't work. With the help of family and friends I have been able to get the financial means to start an orphanage / relief home in Denizli Turkey. With the help of the local middle class we have come a long way. We get vegetables, meat, bread, bed textiles and clothing. We ensure that the children are well looked after, we teach them to be neat and civilized, we ensure that they can go to school, we give them tutoring on the computer, we ensure that they can practice a sport, in short, we give them HOPE, hope for a future, a future they didn't have before. But last March our orphanage came to an abrupt end. A fire broke out, everything was completely destroyed. But luckily there were no injuries. A drama for everyone who has to do with our orphanage. Suddenly we were on the street. After this it turned out that everything we had built up was suddenly a balloon that burst with one needle prick. As it turned out, the "co-owner" of the house from which we partly rented it had never paid the insurance for which I of course paid him. As a result, nothing was reimbursed. The title deed the so-called “tapu” for which I had paid as co-owner of the property turned out to be forged and therefore worth nothing. With the help of an acquaintance we were able to find temporary accommodation for the entire group, now consisting of 12 children in the age of 6-12 years and 4 volunteers including myself, but this too will come to an end within two months. I have tried everything to get money to realize something new for this group but it just doesn't work. I am looking for enough financial means to be able to support a new orphanage / aid home and the associated costs myself, so that this drama can never happen to us again. I hope there are good people who want and can help us. I know that Turkey is far away for you as a Dutch person, but these children also have a right to a future.


Met deze crowdfunding probeer ik mijn vriend Bulent te helpen. 

Dit is zijn verhaal.

Bijna vier jaar geleden ben ik gestart met een weeshuis / hulphuis voor jonge kinderen in het zuiden van Turkije in de plaats Denizli. Jaren geleden viel mij op dat er veel “verwaarloosde” kinderen rondliepen in de dorpen om de grote stad. Kinderen die veelal op straat leefden en die op jonge leeftijd, schrik niet rond de 8 jaar oud, al karton en plastic ophaalden om te kunnen overleven op straat. Dit greep mij zo erg aan dat ik het liefst ieder kind wat ik tegen kwam in de auto mee wilde nemen naar mijn appartement in Nederland. Maar dit ging natuurlijk niet. Met behulp van familie en vrienden heb ik de financiële middelen bij elkaar gekregen om een weeshuis / hulphuis te beginnen in Denizli Turkije. Met behulp van de lokale middenstand zijn we een heel eind gekomen. We krijgen groentes, vlees, brood, bed textiel en kleding. We zorgen dat de kinderen er verzorgd bij lopen, we leren ze netjes en beschaafd te zijn, we zorgen dat ze naar school kunnen gaan, we geven ze zelf bijles op de computer, we zorgen dat ze een sport kunnen beoefenen, kortom, we geven ze HOOP, hoop op een toekomst, een toekomst die ze daarvoor niet hadden. Maar afgelopen maart kwam er een abrupt einde aan ons weeshuis. Er brak brand uit, alles werd totaal verwoest. Maar gelukkig vielen er geen gewonden. Een drama voor iedereen die te maken heeft met ons weeshuis. We stonden ineens op straat. Hierna bleek dat alles wat we hadden opgebouwd ineens een ballon was dat met één naaldenprik uiteen spatte. Wat bleek, de “mede-eigenaar” van de woning waar wij het gedeeltelijk van huurden had nooit de verzekering betaald waar ik hem uiteraard wel voor betaalde. Hierdoor werd niks vergoed. De eigendoms akte de zogenaamde “tapu” waarvoor ik betaald had als zijnde mede-eigenaar van het pand bleek vervalst en dus niks waard. Met behulp van een kennis hebben we voorlopig onderdak kunnen vinden voor de gehele groep, nu bestaande uit 12 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar en 4 vrijwilligers inclusief mezelf maar ook hier gaat binnen twee maanden een einde aan komen. Ik heb alles geprobeerd om aan gelden te komen om iets nieuws te realiseren voor deze groep maar het lukt gewoon niet. Ik zoek genoeg financiële middelen om een nieuw weeshuis / hulphuis en de daarbij komende kosten geheel zelf te kunnen dragen, zodat dit drama ons nooit meer kan overkomen. Ik hoop dat er goede mensen zijn die ons willen en kunnen helpen. Ik weet dat Turkije ver weg is voor u als Nederlander, maar ook deze kinderen hebben recht op een toekomst. 


Over de campagne
Beheerder:
Ruben Hoeks
Gestart op:
30 May 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie