€ 780 van € 20.000 opgehaald

 4%
19 donaties in 2 maanden

Hervestiging van slachtoffers van de aanval van de Israëlische bezetting op Gaza

€ 780 van € 20.000 opgehaald
het verhaal

Wat er vandaag gebeurt in Palestina en Israël, heeft niets te maken met een conflict tussen twee gelìjke partijen. Dat is geen religieuze rel tussen joden en moslims. Wat er vandaag gebeurt in Palestina is de onderdrukking van de Palestijnen door een bezettende koloniserende staat Israël. Mensen worden uit hun huis gezet tegen het internationaal recht in. Er worden rubberkogels en traangasgranaten gebruikt in een heel belangrijke moskee. De Gazastrook wordt gebombardeerd. En openluchtgevangenis midden in deze pandemie COVID-19. Kinderen, onschuldige burgers, komen vandaag om het leven door bombardementen die represailles zijn voor actie waar zijn helemaal niets mee te maken hebben.Heeft lang genoeg geduurd.

Om het herstel van de verwoesting veroorzaakt door de oorlog in de Gazastrook(2021) te ondersteunen, begon ik van hieruit een inzamelingsactie om de onschuldige slachtoffers te steunen.

Mijn doel is om 20 tot 30 gezinnen te helpen hun gedeeltelijk verwoeste huizen te rehabiliteren om ze opnieuw te huisvesten Mensen zijn ontheemd als gevolg van de oorlog, ze wonen op UNRWA-scholen of bij familie en vrienden. Door hun huizen te rehabiliteren, garanderen we dat ze zullen terugkeren om er te wonen, en in plaats daarvan garanderen we een dak boven de hoofden van een aantal ontheemde gezinnen


Ik woonde in de Gazastrook en zag met eigen ogen de oorlogen van 2008, 2012 en 2014. Volgens statistieken, opgesteld door het Ministerie van Werken, de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) en andere gouvernementele organisaties, zijn tijdens de oorlog van 2008, 4100 huizen volledig verwoest en 17.000 gedeeltelijk verwoest, tijdens de oorlog van 2012 werden 200 huizen volledig verwoest en 1500 gedeeltelijk verwoest, en de oorlog van 2014 verwoestte 12.000 en 160.000 gedeeltelijk volledig, en het aantal onbewoonbare huizen bereikte 6.600.

Door de oorlog gedwongen je huis te verlaten is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik hoop dat we samen kunnen helpen om mensen naar hun huizen terug te brengen


Alvast bedankt, 

***********


What is happening today in Palestine and Israel has nothing to do with a conflict between two like parties. That is not a religious row between Jews and Muslims. What is happening in Palestine today is the oppression of the Palestinians by an occupying colonizing state of Israel. People are being evicted from their homes against international law. Rubber bullets and tear gas canisters are used in a very important mosque. The Gaza Strip is being bombed. And open-air prison in the middle of this COVID-19 pandemic. Children, innocent civilians, are being killed today by bombings that are reprisals for actions that have nothing to do with them at all. Lasted long enough.

To support the recovery from the devastation caused by the war in the Gaza Strip (2021), I started a fundraiser from here to support the innocent victims.

My goal is to help 20 to 30 families rehabilitate their partially destroyed homes to resettle them. People displaced as a result of the war, living in UNRWA schools or with family and friends. By rehabilitating their homes, we guarantee that they will return to live there, and instead we guarantee a roof over the heads of some displaced families.

I lived in the Gaza Strip and saw with my own eyes the wars of 2008, 2012 and 2014. According to statistics compiled by the Ministry of Works, the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and other governmental organizations, the 2008 , 4,100 houses completely destroyed and 17,000 partly destroyed, during the war of 2012, 200 houses were completely destroyed and 1,500 partly destroyed, and the war of 2014 partly destroyed 12,000 and 160,000, and the number of uninhabitable houses reached 6,600.

Forced to leave your home by the war is an indescribable feeling. I hope that together we can help bring people back to their homes

Thanks in advance,
Over de campagne
Beheerder:
Mohammed Nassar
Gestart op:
16 May 2021
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie