€ 1.035 van € 1.700 opgehaald

 61%
54 donaties in 1 maand

Mag ik 5minuten van uw tijd voor mijn hond Nala?

€ 1.035 van € 1.700 opgehaald
het verhaal

English is below.

UPDATE: 

Bedankt alle voor alle hulp en steun! Ze krijgt ondertussen al volop hydrotherapy, en hebben we een leenrolstoel tot we deze zelf kunnen aanschaffen. Van het Steunfonds hebben we het bedrag gekregen van €500,- waarbij we 90%  van de hydrotherapy hebben kunnen betalen! 

Wat betekend dat het uiteindelijke bedrag dat ik bij elkaar zoek met €500 verlaagd is! Dit is natuurlijk geweldig!

Bedankt iedereen voor alle gegeven hulp tot nu toe!

-

Bedankt voor uw tijd!

Als ik wat kon verkopen zou ik het zo doen, maar ik heb niet de mazzel iets van waarde te kunnen verkopen. 

M’n Franse Buldog, Nala is mijn alles, m’n hele wereld, en ze helpt me zoveel, gewoon door er te zijn. 

Nu is het mijn beurt om haar te helpen. 

28/02/2021 is ze savonds plotseling haar gevoel verloren, ze kon niet meer staan of lopen. We zijn naar de spoedarts gegaan, waar ze nog wel reageerde op pijnprikkels. De volgende ochtend, reageerde ze ook niet meer op pijnprikkels, en toen was er nog 24 uur om haar te opereren aan haar hernia, waarvan de spoedarts dacht dat ze had. 

 Ik heb 10+ klinieken gebeld die zondag, allemaal konden ze niks betekenen voor me tot maandag, tot de kliniek in Utrecht zei dat ik kon komen! Die middag is ze opgenomen en die avond nog geopereerd aan 2 hernia’s. Die woensdag daarop mocht ik haar mee naar huis nemen. Die vrijdag begonnen met accupunctuur/masseren alles wat kon. Braaf haar catheter geleegd/verschoon, en veel medicijnen gegeven. Nu krijgt ze ook lasertherapie. En vandaag intake gehad voor hydrotherapie, wat haar vooruit gaat helpen, want ze reageert al op pijnprikkels! En het is voor mijn geen moeilijke vraag of ik alles voor haar zou doen, zelfs in het weekend, wetende dat ik niet veel te besteden heb. 

Ze is verzekerd (gelukkig!) maar daar zit ze zo ruim overheen dat ik niet weet hoe dit gat te vullen. 

De hydrotherapy wat erg hulpzaam is, en een rolstoel waar ze nu veel aan zou hebben is momenteel niet haalbaar in mijn financiële situatie. 

Ik verwacht en vraag geen grote bedragen, alle beetjes helpen het gat vullen en ben ik super dankbaar voor. 

€5.566,43 is het bedrag van alle facturen bij elkaar opgeteld. 


€1066,43 voor onze eigen rekening. Dit is exclusief de hydrotherapy en de rolstoel. 

De hydrotherapy is €310 voor een 10-rittenkaart en deze zal 2x moeten. 

Rolstoel kopen/huren zit ik tussen de €300/500. 

Alles bij elkaar zit ik op €2.186,43 wat ik zelf zou moeten bijleggen. Ik ben zo dankbaar voor elke € die hier van afgehaald zou worden scheelt zo veel!


————————————————————————————

Thanks for your time!


 If I could sell something I would, but I am not lucky enough to be able to sell anything of value.


 My French Bulldog, Nala is my everything, my whole world, and she helps me so much just by being there.


 Now it's my turn to help her.


 28/02/2021 she suddenly lost her feeling in the evening, she could no longer stand or walk. We went to the emergency doctor, where she still responded to pain stimuli. The next morning, she also stopped responding to painful stimuli, and then there was 24 hours to operate on her hernia, which the emergency doctor thought she had.


I called 10+ clinics that Sunday, they could all mean nothing to me until Monday, until the clinic in Utrecht said I could come! That afternoon she was admitted and that evening she was operated on 2 hernias. The following Wednesday I was allowed to take her home. That Friday started with acupuncture / massage everything that was possible. We emptied / changed her catheter, and gave a lot of medication. Now she is also receiving laser therapy. And today had an intake for hydrotherapy, which will help her forward, because she already reacts to painful stimuli! And it's not a difficult question for me if I would do anything for her, even on weekends, knowing I don't have much to spend.


 She's insured (luckily!) But she's so over it that I don't know how to fill this gap.


 The hydrotherapy, which is very helpful, and a wheelchair that would be of great use to her is currently not feasible in my financial situation.


 I do not expect or ask for large amounts, every little bit helps fill the gap and I am super grateful for that.


 € 5,566.43 is the amount of all invoices added together.


 € 1066.43 for our own account. This does not include the hydrotherapy and the wheelchair.

 The hydrotherapy is € 310 for a 10-ride ticket and this will have to be done twice.Buying / renting a wheelchair is between € 300/500.

All in all, I am at € 2,186.43 which I would have to add myself. I am so grateful for every € that would be taken out of this that would help me so much!

Over de campagne
Beheerder:
Amber van den Bos
Gestart op:
22 March 2021
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie