€ 265 van € 15.000 opgehaald

 2%
11 donaties in 1 jaar

Mijn boek “Ter heroverweging” uitgeven

€ 265 van € 15.000 opgehaald
het verhaal
De inhoud van mijn boek met de titel “Ter Heroverweging” beschrijft een bewustwordingsexpeditie (acht jaar intensieve literatuurstudie en participerend onderzoek) die een brug vormt tussen het oude industriële tijdperk en het nieuwe post-industriële tijdperk. Een tijdperk dat niet meer uitgaat van een mechanistisch wereldbeeld maar waarin we stap voor stap onze culturele werkelijkheid gaan inrichten en vormgeven vanuit een “levend systeem wereldbeeld”.


Ben een van de velen die dit paradigma integer toepasbaar probeert te maken. Maar we zijn met nog te weinig. Alles begint klein maar kan zich ontwikkelen. Elke sequoia boom is een kiem geweest. 

Het is ook een boek die ouders en opvoeders kan ondersteunen om kinderen en jong volwassenen weer geloof en hoop te geven op een betere toekomst.

“We Cannot solve our problems with the same thinking we used When we created them.” - Albert Einstein

Ooit hadden we een wereldbeeld waarin we uitgingen dat de Aarde een platte schijf was waar je vanaf kon vallen.

Later werd geaccepteerd dat de Aarde bijna een ronde bol is.

We begeven ons nu weer in een wereldbeeld-shift.

Een shift van het industriële reductionistische mechanistische wereldbeeld, waarin alles maakbaar en repareerbaar wordt geacht....

Naar een wereldbeeld waarin de Aarde een complex adaptief levend systeem is, die de mensheid steeds meer aan het ontwrichten is vanuit een 1.0 verlicht verduisterende neoliberaal kapitalistische perverse ideologie.

Mijn boek onderbouwt dat we ideologisch op een doodlopend spoor zitten en biedt een hoopgevend “natuurlijk wijs” alternatief aan om de hedendaagse crises verduurzamend stap voor stap te Helen. 

Je hebt daarvoor een diep ecologisch systeembewustzijn nodig die overeenkomt met hoe de natuur werkt (Bateson, 1976). 

In de vorm van dit boek bied ik de lezer een spoedcursus aan om het 2.0 Verlichte diep ecologische systeembewustzijn zich eigen te maken en toepasbaar te maken in het alledaagse leven.

Als je al een beetje wilt weten waarover het boek gaat, volg me dan op LinkedIn. Daar probeer ik aan de hand van de alledaagse actualiteit dit systeembewustzijn toe te passen.

Dit boek is NIET bedoeld als pervers “verdienmodel” maar is bedoeld ter ondersteuning van een Bewustzijnssprong in de huidige westerse “verlicht” verduisterende cultuur. 

Alvast hartelijk dank dat je wilt meewerken door deze “bewustzijnssprong” op deze wijze te ondersteunen. Elke gedoneerde euro wordt 100% ingezet om dit bewustzijn te verspreiden. 

Een hartelijke groet,

Boudewijn de Vries Integr. MEd

Over de campagne
Beheerder:
Boudewijn de Vries
Gestart op:
26 September 2020
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie