€ 900 van € 5.000 opgehaald

 18%
13 donaties in 1 maand

Families helpen uit een ramp in Afghanistan

€ 900 van € 5.000 opgehaald
het verhaal

UPDATE: 

wij hebben €850 bijelkaar zover. Het geld is onderweg en bij oplevering wordt een video gemaakt. Als je de video wilt, neem contact op via whatsapp.

We have €850 so far. The money is on the way and video will be made when delivered. If you want to see the video, contact me through whatsapp.

[For English scroll down]

Op nacht van 1 Augustus is een overstroming geweest in Kuz Kunar district in Nangarhar provincie. Zeker 16 mensen zijn omgekomen toen een plotselinge overstroming veel huizen wegspoelde. Meeste van de overledenen zijn kinderen. 4 andere kinderen zijn vermist door de overstroming. Levens van hun dierbaren is niet de enige wat deze mensen hebben verloren. De overstroming heeft de huizen, goederen, levensmiddelen, etenswaren e.d. vernietigd en doodde ook het vee. Kortom, is er niets achter gebleven. Deze mensen hebben niet eens de tijd om te rouwen. Ze moeten zien te overleven in een situatie waar zij letterlijk niets meer hebben. In het onderstaande link kan je hier meer over lezen:

https://tolonews.com/afghanistan/16-dead-mostly-children-nangarhar-flash-floods

In deze moelijke tijden kunnen wij ze een handje helpen. Als wij samen een steentje bij dragen kunnen zij daarmee letterlijk hun huizen bouwen. 

Er is geen minimum of maximum, je geeft wat je kan. En als je anoniem wilt blijven, kan dat ook. Je ziet je donatie meteen op het scherm. Zo kan idereen zien hoeveel er verzameld is en kan de donatie volgen. 

Het is geen donatie van een organisatie waar de geld in administratie kwijtraakt. Ik ben zelf afkomstig van deze gebied dus het is persoonlijk voor mij en ik zal ervoor zorgen dat het geld direct naar deze families gaat en geen cent verloren gaat. Wanneer de donatie wordt aan de mensen gegeven wordt een video update gemaakt. Zo kan idereen het in gaten houden dat alle centen naar de juiste mensen gaat.

Mocht je, door enige reden, zelf geen donatie kunnen doen via de website, dan kan je met mij contact opnemen. Ik maak dan een donatie op jou naam op de website en jij betaald mij op het manier dat jou het beste uitkomt.

Wacht s.v.p. niet te lang met jullie donaties want het geld is NU nodig.

Als je meer informatie wilt of vragen hebt dan kan je met mij contact opnemen.

K. A. Malek

+31685511224

Klik op het oranje knopje "🖤 NU DONEREN" om een donatie te doen. En selecteer het vakje "□ Ik wil anoniem doneren" als je anonien wilt blijven.

[English]

On the night of August 1, a flood occurred in Kuz Kunar district in Nangarhar province. At least 16 people had died when a sudden flood washed many homes away. Most of the deceased are children. 4 other children are missing due to the flood. The lives of their loved ones are not the only things these people have lost. The flood destroyed the houses, goods, food, etc. and also killed the cattle. In short, nothing has been left behind. These people don't even have time to grieve. They have to survive in a situation where they literally have nothing left. You can read more about this in the link below:

 https://tolonews.com/afghanistan/16-dead-mostly-children-nangarhar-flash-floods

We can help them in these difficult times. If we contribute together, they can re-build their homes.

There is no minimum or maximum, you give what you can. And if you want to remain anonymous, you can too. You will immediately see your donation on the screen. This way everyone can see how much has been collected and can dollow the donation.

It is not a donation from an organization where money get lost in administration. I am from this area myself so it is personal to me and I will ensure that the money goes directly to these families and not a penny is lost. When the donation is given to the people, a video update will be made. This way everyone can keep an eye on all pennies going to the right people.

If, for any reason, you cannot make a donation yourself via the website, you can contact me. I will make a donation in your name on the website and you will pay me in a way that suits you best.

Please do not wait too long with your donations because the money is needed NOW.

If you want more information or if you have any questions, you can contact me.

K. A. Malek

+31685511224

Press on the orange button "🖤 NU DONEREN" to make a donation. And then select "□ Ik wil anoniem doneren" if you want to stay anonymous. 


Over de campagne
Beheerder:
Tahmina Malek
Gestart op:
2 August 2020
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie