€ 410 van € 10.000 opgehaald

 5%
26 donaties in 2 weken

GreenDream🌱🌷🌻 Creating heaven on earth in the woods of South-East Germany

€ 410 van € 10.000 opgehaald
het verhaal

Hallo lieve mensen,


Hoe spannend we het ook vinden..... Hier toch een funding voor onze Droom❣️🙏


Na twee jaar gereist te hebben van hot naar her, zijn we eraan toe om neer te dalen op 1 plek... Het paradijs op aarde te scheppen🙏

Tijdens onze reis hebben we zoveel moois gezien, maar ook zoveel ellende .... ; hoe mensen met de natuur en aarde omgaan.... Verwilderd plastic in zee, platteland, en straat... makkelijk met vuur omgaan waardoor er bosbranden ontstonden en er veel verwoest werd... heel veel chemie in de landbouw, maar ook gewoon in eigen moestuin... En zo kan ik nog wel even doorgaan....

🌟

Wij willen dit anders...!!! en de verandering start bij onszelf.........

🌷

WAT?

We zijn verliefd geworden op een stukje land in Zuid-Duitsland... 3000m2 waar een beetje bos bij zit, een grasveld, twee kleine huisjes om in te wonen en twee mini huisjes. Deze plek word de komende tijd van ons.... Daar zijn we nu mee bezig...

❣️

Waarvoor funding?

We hebben heel veel zin om het paradijs op aarde te creëeren..... en tenminste 1 plekje méér op aarde waar optimaal goed voor de aarde gezorgd word....; biologische (dynamische) groenten, voetselbos, fruit en boompjes en bloemen te planten... Geen chemie, maar moeder aarde haar volle potentie terug geven.... 

Natuurlijk willen we daaromheen ook leven in onze boshuisjes... maar deze moeten eerst gerenoveerd en geïsoleerd worden...♥️ En we moeten nog water en stroom aansluiting leggen. Voor dit alles hebben we meer financiële middelen nodig. Daarom vragen wij om jou hulp! 

Elke kleine bijdrage word al super gewaardeerd. Al is het een euro. 🌟♥️😃🙏🌻

Wij danken jullie nu al vanuit de grond van ons hart en het hart van moeder aarde, voor de bijdrage die u levert. 

♥️♥️♥️🌈🌟🌷🌱🌳🌻

Heel veel liefs,

Benjamin en Nienke


--------------------------------------------

Hello dear people,How exciting ..... Here a funding for our Dream❣️🙏
After two years of traveling, we are ready to descend in one place ... Create paradise on earth🙏


During our trip we saw so much beauty, but also so much misery ....; how people deal with nature and earth .... Plastic in the sea, countryside, and street ... easily deal with fire, causing forest fires and destroying a lot ... a lot of chemistry in agriculture, but also just in my own vegetable garden ... And I can continue like this ...


🌟


We want this differently ... !!! and the change starts with ourselves .........


🌷


WHAT?


We are fall in love with a piece of land in Southern Germany ... 3000m2 with a bit of forest, a lawn, two small houses to live in and two mini houses. This place will become ours in the near future .... We are working on that ...


❣️


What is the funding for? 


We are very much looking forward to creating paradise on earth ..... and at least 1 more place on earth where optimal care for the earth is taken care of ....; plant organic (dynamic) vegetables, forest, fruit and trees and flowers ... Probably also later...having bees...  No chemistry, but give mother earth back full potential life ....


Of course we also want to live around it in our small forest houses ... but these must first be renovated and insulated ... ♥ And we also need to make a water and electicity connection. ️ For all these things we need more financial resources ... That is why we ask for your help!


Every small contribution is already highly appreciated. Even if it is a euro. 🌟 ♥ ️😃🙏🌻


We thank you already from the bottom of our hearts and the heart of mother earth, for the contribution you make.


♥ ️ ♥ ️ ♥ ️🌈🌟🌷🌱🌳🌻


Lots of love,


Benjamin and Nienke

-----------------------

Hallo liebe Leute,So aufregend wir es auch finden ..... Hier eine Finanzierung für unseren Traum❣️🙏Nach zwei Jahren Reise von da nach dort sind wir bereit, an einem Ort abzusteigen ... Ein Paradies auf Erden zu schaffen.


Während unserer Reise sahen wir so viel Schönheit, aber auch so viel Elend .... Wie Menschen mit Natur und Erde umgehen ... Plastik und Kunststoffe im Meer, auf dem Land und auf der Straße ... leicht mit Feuer umgehen, Waldbrände verursachen und viel zerstören ... viel Chemie in der Landwirtschaft, aber auch im eigenen Gemüsegarten ... Und so kann ich weitermachen ...


🌟


Wir wollen das anders ... !!! und die Veränderung beginnt bei uns .........


🌷


WAS?


Wir haben uns in ein Stück Land in Süddeutschland verliebt ... 3000m2 mit etwas Wald, einem Rasen, zwei kleinen Häusern zum Leben. Dieser Ort wird in naher Zukunft uns gehören ... Wir arbeiten jetzt daran ...


❣️


Für welche Finanzierung?


Wir freuen uns sehr darauf, das Paradies auf Erden zu schaffen ..... und mindestens einen weiteren Ort auf der Erde, an dem für die optimale Pflege der Erde gesorgt wird .... wir pflanzen organisches (dynamisches) Gemüse, Wald, Obst und Bäume und Blumen ... Keine Chemie, aber gib Mutter Erde ihr volles Potenzial zurück ....


Natürlich wollen wir auch in unseren Waldhäusern und herum leben ... aber diese müssen erst renoviert und isoliert werden ... ♥ ️ Und wir müssen noch Wasser und Strom anschließen. Dafür brauchen wir mehr finanzielle Mittel. Deshalb bitten wir Sie/Dich um Ihre/Deine Hilfe!


Jeder kleine Beitrag wird bereits sehr geschätzt. Auch wenn es ein Euro ist. 🌟 ♥ ️😃🙏🌻


Wir danken Ihnen/Dir bereits von ganzem Herzen und vom Herzen der Mutter Erde für Ihren/Deinen Beitrag.


♥ ️ ♥ ♥ ♥ ️🌈🌟🌷🌱🌳🌻


Viele Liebe,


Benjamin und Nienke


Over de campagne
Beheerder:
Nienke
Gestart op:
19 July 2020
Gecontroleerd
Meer foto's
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie