€ 1.485 van € 15.000 opgehaald

 10%
18 donaties in 1 maand

Rechtvaardigheid is het recht van de zwaksten (Joseph Joubert 1754 - 1824)

€ 1.485 van € 15.000 opgehaald
het verhaal

Beste familie, vrienden, kennissen en wellicht ook onbekenden. Dank u dat u de moeite heeft genomen om deze website te bezoeken.

Wellicht heeft u het meegekregen: de rechtsbescherming staat onder grote druk. Al jaren heeft de overheid bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand. Zeven op de tien advocaten uit de sociale advocatuur overweegt te stoppen omdat zij te weinig middelen krijgen om kwalitatief hoogstaande sociale rechtsbijstand te kunnen leveren. En dat terwijl het recht een steeds belangrijkere rol in de maatschappij speelt. Klacht- en bezwaarprocedures in conflicten met overheden en bedrijven zijn steeds complexer geworden en voor deze procedures kan vaak al helemaal geen aanspraak gemaakt worden op gefinancierde rechtsbijstand. Al met al dreigen burgers en kleine ondernemers de dupe te worden omdat zij niet de financiële middelen hebben voor gedegen juridische bijstand. Deze situatie vind ik zeer zorgwekkend want zodra het rechtssysteem niet voor iedereen meer toegankelijk is, wordt onze democratische rechtsstaat serieus ondermijnd.

Op de middelbare school werd ik door mijn docenten Ron Quichot genoemd omdat ik allergisch was voor onrechtvaardigheid en onredelijkheid en de ijdele overtuiging had het systeem te kunnen veranderen. Nu 35 jaar later en door schade en schande wat wijzer geworden, ben ik nog steeds allergisch maar mijn overtuiging heb ik bijgesteld. Ons rechtssysteem beschouw ik inmiddels als misschien wel het meest ingenieuze systeem dat door mensen is opgezet. Het biedt bescherming tegen de macht van de overheid en regelt oplossingen voor geschillen tussen burgers en bedrijven onderling. In plaats van het systeem te willen veranderen ben ik nu overtuigd van de noodzaak om het te doorgronden om mij vervolgens op een eerlijke en betaalbare wijze in te kunnen zetten voor degenen die de dupe zijn of dreigen te worden van de bezuinigingen in de rechtspraak. Daarbij wil ik de bescherming van de rechten van kinderen de grootste prioriteit geven.

In september 2019 ben ik gestart met de opleiding rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het was best spannend of ik het op mijn leeftijd en met mijn lichamelijke beperkingen wel aankon. Ik ben immers al de 50 gepasseerd en geruime tijd arbeidsongeschikt vanwege hart- en bloedvatproblemen. Maar het pakte goed uit. Het studeren geeft me mentale rust en de tentamens van het eerste semester heb ik behaald met bovengemiddelde resultaten. Het leren gaat niet meer zo vanzelfsprekend als toen ik twintig was, maar mijn motivatie compenseert dat ruimschoots. Wegens een hartinfarct afgelopen december heb ik drie maanden vertraging opgelopen. In overleg met de studiebegeleider heb ik besloten de opleiding voort te zetten aan de Open Universiteit. Daar kan ik in mijn eigen tempo studeren. Mijn doel is om in 2025 af te studeren als meester in de rechten, gespecialiseerd in burgerlijk recht en bestuursrecht. Daarna hoop ik als advocaat-stagiaire aan de slag te kunnen en na 3 jaar advocaat te worden.

Het is nog een lange en kostbare weg die ik te gaan heb. De kosten van de opleiding bedragen ruim €15.000 en vanwege mijn leeftijd kom ik niet in aanmerking kom voor studiefinanciering. Het UWV biedt evenmin financiële middelen voor deze opleiding. Daarom ben ik deze crowdfunding gestart in de hoop dat u wilt bijdragen aan het verwezenlijken van mijn pad. Als tegenprestatie wil ik hier dan juridisch advies tegenover stellen. Voor elke gedoneerde €25 ontvangt u 1 uur juridisch advies in de vorm van een tegoedbon. Daarnaast ontvangt u tweemaandelijks een nieuwsbrief met daarin belangrijke en interessante juridische nieuwsfeiten en de voortgang van mijn studie.

Het juridische advies dat ik u kan bieden omvat uiteenlopende rechtsgebieden zoals: personen- en familierecht, goederenrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht, belastingrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en overeenkomsten. Voor alle duidelijkheid ben ik nog geen advocaat. In die hoedanigheid kan ik dus niet voor u optreden in rechtszittingen. Wel kan ik u vertegenwoordigen in klachtenprocedures bij bedrijven en instellingen. Ook in bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van bestuursorganen kan ik als uw vertegenwoordiger optreden. Daarnaast kan ik u wel bijstaan bij het zoeken naar een geschikte advocaat en uw zaak zo compleet mogelijk aan de advocaat voorleggen. Mijn voorwerk zal een flinke besparing op uw advocaatkosten zijn.

Het juridisch advies dat ik u aanbied als tegenprestatie voor uw bijdrage, zal worden uitgevoerd namens juridisch advieskantoor Swanenburg & de Jong. Deze onderneming zal ik per juli 2020 starten.

Hopelijk heb ik u weten te enthousiasmeren om bij te dragen aan de financiering van mijn opleiding en het realiseren van mijn idealen. In dat geval wil ik u vragen deze campagne te delen.

 Mocht u nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar [email protected]


Lieve groet, 

Ronald de Jong  

Over de campagne
Beheerder:
Ronald de Jong
Gestart op:
18 June 2020
Gecontroleerd
Ontvangen donaties
Donaties laden...
Plaats een reactie